Posten får gå på Citybanan

I sommar stängs järnvägen mellan Stockholms central och Stockholm södra av i åtta veckor för stora reparationer. För att posten ska komma fram när spåren på ytan stängs kommer Green Cargo att köra omkring sex posttåg per dygn genom Citybanans tunnel.

Citybanan, den nya järnvägen under centrala Stockholm, öppnades sommaren 2017. Med lutningar på upp till 3,1 procent är den avsedd för trafik med pendeltåg. Det ska normalt inte gå godståg på Citybanan, men under sommarens avstängning planerar Trafikverket och Green Cargo att köra tåg med post här.

Broarna och tunnlarna mellan Stockholm C och Stockholm Södra är hårt slitna efter många år av allt mer ökande trafik. Sträckan byggdes 1871 och byggdes sedan om på 1950-talet. Det är en hårt belastad sträcka, där de många spåren vid Stockholm Central smalnar av till bara två spår fram till Stockholm södra. På ett flygfoto syns en tydlig getingmidja i spårsystemet, något som också gett sträckan dess namn.

Getingmidjan behöver rustas
Mycket omfattande jobb krävs för att rusta Getingmidjan. När det arbetet är klart 2021 ska det finnas en robust och störningsfri anläggning på en av Sveriges tätast trafikerade järnvägar, som har påverkan på 80 procent av all tågtrafik i landet.

De stora jobben kräver långa avstängningar tre somrar i rad. Och det påverkar tågtrafiken.

– Vi måste stänga Getingmidjan så långa perioder för att säkert kunna genomföra de omfattande arbeten som vi behöver göra. Vi ska bland annat byta överbyggnaden på fem broar, säger Kent Sahlman, Trafikverkets projektchef på Getingmidjan.

Persontrafiken klaras genom att resenärerna under avstängningen får byta till pendeltåg i Flemingsberg och Stockholm Södra. Pendeltågen fortsätter att gå på Citybanan.

Posten måste fram
Det är ingen stor godstrafik på Getingmidjan, men posttågen är en samhällsviktig transport som måste fram. Lösningen blir att posten i sommar får gå på Citybanan under åtta veckor.

– Vi har redan lett om posttåg via Citybanan under vissa nattavstängningar på Getingmidjan, berättar Armin Ruge som är kapacitetsanalytiker på Trafikverket. Vi har gjort simuleringar och provkörningar av hur tågen klarar de branta lutningarna, genom att minska vagnvikten eller öka dragkraften. Tågen måste dessutom ha rätt lastprofil för Citybanan, och det har posttågen.

Trafikverket har fått dispens från Transportstyrelsen för att leda posttågen genom Citybanan. Dessutom finns en överenskommelse med Storstockholms brandförsvar om att meddela dem i god tid innan tågpassagerna ska ske.

Armin Ruge berättar att Citybanan testades med flera olika tågtyper innan den öppnades.

– Det är bara pendeltågen som kan göra uppehåll vid Citybanans stationer, men det är bra att ha tillgång till Citybanan för omledning av tåg vid störningar, säger Armin Ruge.

Fokus på säkerheten
Erik Hedlund som är säkerhetsutvecklare på Green Cargo berättar att säkerheten är i fokus när posttågen ska ledas om på Citybanan. En viktig fråga är hur lok och vagnar ska säkras mot rullning, om ett tåg av någon anledning måste stanna i tunneln. Så länge loket kan förse tågets bromsar med tryckluft är det inget problem.

– Men om det av någon anledning skulle bli spänningslöst mer än en timme behöver vi använda ett stort antal uppställningsbromsar, bromsskor, vid så stora lutningar som 31 promille. Vi har tillräckligt antal bromsskor med på tågen för att klara de tågvikter vi planerar att köra, säger Erik Hedlund.

Han berättar att Green Cargo har provkört och testat säkerhetsfunktionerna med ett posttåg i Citybanan. Man prövade då även att starta ett stillastående tåg i den branta uppförsbacken.

– Det var ett intressant test som ställde höga krav på lokförararens skicklighet. Men det fungerade, säger Erik Hedlund.

Posta en kommentar