Posten fortsätter att banta

Trots ett bokslut med en vinst på 1,7 miljarder för 2011 kommer Postens moderbolag att banta personalstyrkan med i storleksordningen 1.500–3.000 personer i år.

Trots att en riksdagsmajoritet sagt nej till utförsäljning av fler statliga bolag siktar Postnords vd Lars Idermark på en börsintroduktion.

I Sverige var det förra åren en liten nedgång av brevförsändelserna men i Danmark en mycket kraftig minskning. Moderbolaget gör ändå storvinster men ska fortsätta att spara.

– PostNord har fastställt en ny koncernstrategi för koncernens utveckling för perioden fram till 2015 som innebär en ompositionering av koncernen. Vi kommer att genomföra kraftiga omställningar och betydande investeringar i produktion och infrastruktur i brevverksamheten för att öka flexibilitet, effektivitet och lönsamhet. Vi ska expandera vår logistikaffär under lönsamhet, såväl organiskt som genom potentiella förvärv, för att ytterligare bredda vårt erbjudande och ta positionen som marknadsledare i Norden, säger Lars Idermark i en bokslutskommentar.

Posta en kommentar till Kjell Arvidsson

En enda kommentar
  1. Kjell Arvidsson skriver:

    “betydande investeringar i produktion och infrastruktur i brevverksamheten”

    Den nya terminalen i Hallsberg kostar nog en hel del att bygga och utrusta med de nya sorteringsmaskinerna.

    Det ska bli spännande att följa den utvecklingen

Drivs av Wordpress, av Cynatic