Postex 2017

Här finns resultaten (170319)

Här finns katalogen om 1 sida som pdf – samma som bilden nedan (inlagd 170221)

Jury är Peter Nordin (ordförande), Hasse Brockenhuus von Löwenhielm, Fredrik Ydell och Bengt Bengtsson.

Katalog-postex-170318

Arkivbilder på några av dem som ställer ut och bildtexter till gamla artiklar 

Här finns specialreglemente (pdf, inlagd 161116)

 

Här finns anmälningsblankett (pdf, inlagd 161116)

 

Nationell bedömningsutställning POSTEX 2017

Vi kan konstatera att det under 2017 inte kommer att anordnas någon nationell utställning i Sverige som uppfyller de behov utställare har att kvalificera sig för kommande nordiska och internationella utställningar. Utställningskommittén har därför beslutat arrangera en kvalificeringsutställning på nationell nivå, kallad Postex 2017, i Varberg den 18 mars 2017.

Utställningen kommer inte att vara offentlig utan tillgår så att utställarna sänder eller personligen överlämnar sina exponat, vilka kommer att bedömas av en jury, på vanligt sätt utsedd av utställningskommittén. Inga medaljer kommer att delas ut, endast bedömningsprotokoll och diplom.

Postex 2017 är en nationell utställning, öppen endast för dem som tidigare kvalificerat sig på regional nivå. Det innebär för seniorer att ett exponat måste ha erhållit minst 65 poäng vid regional utställning eller motsvarande i övriga nordiska länder. Exponat som tidigare har uppnått 75 poäng eller däröver vid nationell utställning kan inte ställas ut. För ungdomar gäller att exponatet måste ha uppnått minst 50 poäng vid regional utställning. Ungdomsexponat som tidigare uppnått 60 poäng eller däröver i åldersgrupp A respektive 65 poäng eller däröver i åldersgrupperna B och C kan inte ställas ut.

Anmälan om deltagande ska vara Postex 2017 tillhanda senast den 31 januari 2017. Specialreglementet för utställningen och anmälningsblankett kan beställas från kommissarien för Postex 2017: Bengt Bengtsson, Snidaregatan 8, 432 43 Varberg, tel 070–585 07 49 och e-post bengt@bengtsson.org.

Drivs av Wordpress, av Cynatic