Posthistoriskt pris till Rikard Azelius

Rikard Azelius från Lund blev den förste mottagaren av SSPD:s uppmuntringspris. SSPD, Sällskapet för svensk posthistorisk dokumentation, har instiftat priset för att uppmuntra posthistorisk forskning och dokumentation.

Priset ska delas ut till någon som gjort en betydande insats inom ett svenskt posthistoriskt område, genom att exempelvis publicera en ny posthistorisk studie eller visa upp en ny posthistorisk samling på en utställning. Rikard Azelius ställde i somras ut ett exponat med titeln ”Postkonventionerna mellan Sverige och Frankrike 1855–1875” i regional klass på utställningen Malmex 2018.

Han fick hela 87 poäng, en vermeilmedalj och ett specialpris för kunskap. Rikard har dessutom delat med sig av sin kunskap genom föredrag på SSPD-möten, både i Malmö och i Stockholm.

– Vi är glada att för första gången kunna dela ut föreningens uppmuntringspris, säger Staffan Karlsson, ordförande i SSPD.

Rikard Azelius är en mycket värdig mottagare, och det ska bli spännande att se hur han går vidare i sitt samlande och i sin posthistoriska forskning.

Priset delades ut på SSPD:s posthistoriska dag, som traditionsenligt arrangerades på Postmuseum i Stockholm i november. På programmet stod, förutom ett föredrag av Rikard Azelius om konventionspost mellan Sverige och Frankrike, också presentationer av Kjell Nilson om svensk posthistoria 1920–1970 och av Valter Skenhall om posthistoriska inslag i hans traditionella exponat om 1938 års jubileumsutgåva, Gustaf V 80 år.

 

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic