Postlinje firar 400 år

Det svenska postväsendet firar om 16 år 400 men ett annat betydelsefullt 400-årsjubileum är det i år i Småländska Markaryd.

1620 låg Markaryd på svensk sida men precis vid gränsen till Danmark. Både Skåne och Halland var på den tiden danska.

Den 28 juli 1620 startade den första svenska postföringslinjen till Tyskland: Stockholm – Markaryd – Hamburg. På den europeiska kontinenten fanns ett väl utbyggt postväsen, organiserat som ett stafettsystem och i huvudsak administrerat av släkten Taxiss.

Enligt en tidtabell beräknades det ta sju dagar att transportera post från Stockholm till Markaryd. Sträckan Markaryd – Hamburg tog bara fem dagar.

I samband med freden i Brömsebro 1645 fick Sverige Halland och gränsen flyttades mot havet. Även gränspostkontoret i Markaryd flyttades och hamnande 1646 i Halmstad 1646.

1862 öppnades ett nytt postkontor i Markaryd och det postkontor som fanns i Vittsjö flyttades till Markaryd. Det innebar att postlinjerna Jönköping – Helsingborg och Halmstad – Kristianstad möttes i just Markaryd.

Det finns en utmärkt artikel om postvägen via Markaryd och Markaryds postkontor i en artikel av Catrine Arvidsson i boken Postryttaren år 2002.

Posta en kommentar