Postnord byter: Håkan får gå – Annemarie kommer

Styrelsen har utsett Annemarie Gardshol som tillförordnad koncernchef för Postnord och därmed får Håkan Ericsson lämna. Samtidigt inleds arbetet med att rekrytera en ny koncernchef

– Postnord behöver fortsätta sin höga omställningstakt för att möta omvärldsförändringarna inom vår kärnaffär på brev- och paketmarknaden. Givet den nya fas av utmaningar Postnord står inför är det dags för ett nytt ledarskap. Rekryteringen av en ny koncernchef inleds omedelbart, noters i ett pressmeddelande.

Brev- och paketmarknaden genomgår stora förändringar. Postnord behöver på ett flexibelt och effektivt sätt fortsätta ställa om från minskade brevvolymer till en växande paketmarknad och samtidigt säkerställa hög kvalitet och servicegrad.

Samtidigt ska det bli spännande att se om det blir några förändringar som ger positiva vibbar för oss frimärkssamlare.

• Ordförande Christer Jansson kommenterar
– Som en konsekvens av accelererande marknadsförändringar behöver takten i Postnords omställningsarbete öka ytterligare. Samtidigt måste ett ökat fokus ligga på kärnverksamheten i respektive land, vilket är avgörande för att möta kundernas behov och möjliggöra långsiktig lönsamhet. Styrelsen och Håkan Ericsson har därför gemensamt kommit fram till att det är dags för nytt ledarskap för Postnord, säger Christian Jansson, ordförande i Postnord.

– Håkan Ericsson har varit mycket betydelsefull i Postnords stora omställningsarbete. Med sitt goda ledarskap har Håkan Ericsson genomfört betydande investeringar i bolagets växande paketaffär och samtidigt realiserat krävande kostnadsneddragningar, fortsätter Christian Jansson.

• Håkan Ericsson kommenterar

– Jag är stolt över att ha lett ett omfattande förändringsarbete tillsammans med alla medarbetare på Postnord de senaste dryga fem åren. Grunden för nästa fas i detta arbete är på plats, och det är nu rätt tid att lämna över till ett nytt ledarskap, säger avgående koncernchef Håkan Ericsson.

Nuvarande Sverigechef Annemarie Gardshol tillträder som tillförordnad koncernchef idag. Hon är med sin bakgrund inom Postnord väl insatt i kärnverksamheten och de utmaningar som bolaget står inför. Hon kommer att kvarstå i sin nuvarande roll som vd för Postnord Sverige.

– Den nya ledningen kommer nu med högsta fart, i samarbete med styrelsen, arbeta fram en plan för att genomföra de nödvändiga omställningarna. Vår ambition är att fortsätta stärka vår ledande position i Norden, säger Annemarie Gardshol, tillförordnad koncernchef för Postnord.

• Ny ekonomichef ska utses
Utöver detta kommer ledningsgruppen förnyas ytterligare med en tillförordnad ekonomichef, Lena Larsson, i och med att nuvarande ekonomichef Gunilla Berg också kommer att lämna organisationen.

– Gunilla Berg har gjort en viktig insats för Postnord i en för bolaget kritisk period, och bolaget vill tacka henne för mycket goda insatser, säger Christian Jansson, ordförande i Postnord.

Styrelsen inleder nu en bred rekryteringsprocess med målsättning om att ha ny permanent koncernchef samt ekonomichef på plats senast kring årsskiftet.

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Kjell skriver:

    “Håkan Ericsson genomfört betydande investeringar i bolaget”

    Det har han säkert gjort, men hur vi “kunder” ser på verkligheten, är en helt annan sak. Han borde sett till att hans ideer hade nått “gräsrötterna”