Postnord medverkar i den gröna postdagen

Idag den 18 september går den gröna postdagen av stapeln där Postnord tillsammans med bland andra Royal Mail, Poste Italiane och Deutsche Post medverkar i syfte att minska postväsendets klimatavtryck.

Dagen arrangeras av de internationella organisationerna IPC – International Post Corporation – och Posteurop.

Den gröna postdagen – internationellt Green Postal Day – arrangeras av Postnord tillsammans med 14 andra av världens postverksamheter som gått samman för att minska koldioxidavtrycket vid brev och paketleveranser.

I satsningen deltar Postnord i ett internationellt program, som innefattar mätning och uppföljning av koldioxid, men också andra hållbarhetsvariabler, som effektivt användande av resurser.

– Postoperatörer har genom alla tider varit drivande i samhällsutvecklingen. Genom internationellt samarbete och samarbete med kunder, leverantörer och konsumenter kan storskalig förändring uppnås. Hur vi som bolag hanterar klimatomställningen är avgörande för vår framtid, säger Annemarie Gardshol, Postnords vd och Sverigechef.

Annemarie Gardshol, chef för Postnord.

– Under coronakrisen har det runt om i världen blivit tydligt att posterna har en samhällsbärande funktion. Postens tjänster har spelat både en social och praktisk roll i många människors liv under isoleringen. Många postverksamheter har på kort tid fått ställa om arbetet för att anpassa sig efter en annorlunda verklighet. Detta är inget nytt för postväsendet som alltid har fått anpassa sig till ekonomiska och sociala förändringar. Nu är det minst lika viktigt att vi tillsammans bidrar mot den globala uppvärmningen.

• Minskat med 39 procent
Sedan 2009 har koldioxidutsläppen hos Postnord minskat med 39 procent. Idag består Postnords fordonsflotta till 28 procent av eldrivna fordon och man fortsätter att ställa om för att öka antalet eldrivna och fossilfria transporter. Biodrivmedel används så långt det är möjligt.

– Den totala andelen förnybara drivmedel under det första halvåret 2020 för Postnord Sveriges vägtransporter är 31 procent och ser vi till Postnords egna fordon stiger siffran till 40 procent. I Sverige har även initiativ som förpackningsresan startats för att minska onödig luft i e-handlade paket. I Norge genomförs och utvecklas en pilot för en fossilfri distributionslösning som ska fungera i de fem största städerna.

• Viktig milstolpe
– Vi har under många år framgångsrikt arbetat för att minska vår egen klimatpåverkan. Med en verksamhet som täcker hela Norden kommer vi att vara beroende av långtgående samarbeten med såväl kunder som fordonstillverkare samt en infrastruktur som möjliggör fossilfria transporter oavsett var i Norden dessa skall ske. Nu tar vi ytterligare steg och siktar framåt, med målet om en fossilfri verksamhet 2030 men där 2025 kommer bli en viktig milstolpe för att säkra att vi kommer hela vägen i mål, säger Annemarie Gardshol.

De deltagande posterna i dagens aktivitet är An Post, Bpost, Correos, Ctt Portugal Post, Deutsche Post Dhl, Le Groupe La Poste, New Zealand Post, Österreichische Post, Post Luxembourg, Poste Italiane, Posti, Postnl, Postnord, Royal Mail och Swiss Post.

Posta en kommentar