Postnord öppnar ny terminal för brev och paket i Helsingborg

På måndag öppnar Postnord en anläggning i Helsingborg för att möta den växande e-handeln och nya leveransbehov. Terminalen kommer att hantera inhämtning och distribution av brev och paket i Helsingborg och innehåller sortering, företagscenter och terminal för styckegods. Den nya anläggningen är miljöcertifierad.

Skiss över den nya anläggningen i Helsingborg

Det är företaget Catena som har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Postnord i den nya terminalen som man investerat 250 miljoner i. Hyresvärdet uppgår till drygt 16 miljoner kronor.

I den nya anläggningen i Helsingborg kommer över 200 medarbetare att arbeta under samma tak. Två tidigare kontor slås samman för effektivisera arbetet och möta den ökande e-handeln. På sikt kommer även paket att maskinsorteras här. Den nya lokalen som ligger på Mineralgatan är väl anpassad för verksamheten och gör att det är lätt att överblicka processerna och öka kvaliteten på arbetet samtidigt som medarbetarnas arbetsmiljö blir bättre och de kan bli ännu mer flexibla.

– I takt med att antal brev blir färre och e-handlade paket ökar så ställer det nya krav både på lokaler, processer och personal. Den nya terminalen kommer dels att kunna möta de ökande volymerna av paket, men också ge oss förutsättningar att göra vår logistik i Helsingborg mer effektiv, säger Jessica Nilsson, distributionsområdeschef i Helsingborg.

Anläggningen, som öppnar för produktion den 14 september, är miljöcertifierad enligt standarden Miljöbyggnad 3.0 silver, vilket innebär att det ställs strikta krav på bland annat byggnadens energieffektivitet, byggmaterialens ursprung och dess klimatpåverkan. Certifieringen har också lika hårda krav på hur inomhusmiljön påverkas av solljus, ljudmiljö, ventilation och fukt. Det säkerställer en mer effektiv resursanvändning och möter Postnords ambitioner inom hållbarhet. Terminalen är också försedd med en solcellsanläggning.

– Det känns fantastiskt att vi nu äntligen är igång, vi har arbetat med projektet under ett år. Vi har fokuserat på att skapa en gemensam värdegrund och processer bland personalen då flera olika enheter har flyttats ihop. Signalen jag får är att alla är peppade! säger Jessica Nilsson.

Förutom att Postnord kommer att utgå från en annan plats kommer en del slingor att förändras och enheterna på Bunkalundsvägen, Lilla Garnison och Badhusgatan kommer att stänga. Samtidigt öppnar två depåer, placerade i norr och söder, inklusive ett företagscenter på depån i söder.

• Arbetet med omställningen till sortering/terminal innebär:
– Brev- och paketdistribution slås samman
– Mindre brevbärarkontoren slås samman till en större arbetsplats och täcker ett större område
– Brevbärare och förare kan få nya arbetsuppgifter som innebär att både dela ut brev och paket
– Nya fordon anpassade till distributionen och med mindre miljöpåverkan köps in

Posta en kommentar