Postnords miljömål godkänt av Vetenskapligt baserade mål

Postnord har som ett av de första företagen i världen fått sitt miljömål godkänt av initiativet Science Based Targets – Vetenskapligt baserade mål.
Postnords miljömål innebär att koncernen ska minska sina koldioxidutsläpp med 40 procent från 2009–2020. Hittills har koncernen minskat utsläppen med 23 procent.

Postnord lät initiativet Vetenskapligt baserade mål utvärdera målet för att se om det är i linje med vad forskningen säger krävs för att jorden ska hålla sig under en uppvärmning på två grader.

– Det visade sig att vårt miljömål till och med överträffade urvalskriterierna. Det känns väldigt bra att vi som ett av de första företagen i världen får ett sådant erkännande för vårt miljöarbete, säger Postnords miljö- och kvalitetschef Susanna Fink.

Postnords strategi för att minska miljöpåverkan fokuseras på följande sex områden:
• Bättre utnyttjande av fordonsflottan
• Ökad köreffektivitet – minskad bränsleförbrukning
• Investeringar i elfordon (en tredjedel av flottan består nu av elfordon)
• Ökad användning av biodrivmedel
• Minskad användning av flygtransporter och ökad användning av järnväg för transporter
• Initiativ för att göra Postnords lokaler mer energieffektiva
Dessutom arbetar Postnord aktivt för att koncernens underleverantörer ska minska sina koldioxidutsläpp.

Fakta om Vetenskapligt baserade mål
Initiativet bygger på ett partnerskap mellan CDP, UN Global Compact, WRI och WWF. Det syftar till att stödja och hjälpa företag att avgöra hur mycket de måste minska sina utsläpp för att undvika alltför stor påverkan på jordens klimatsystem. 13 företag har hittills utvecklat mål enligt Vetenskapligt baserade mål och drygt 160 företag har anslutit sig till initiativet. Läs mer på www.sciencebasedtargets.org

Posta en kommentar