Postnords ordförande kommenterar tillskottet

Postnords ägare, den svenska och den danska staten, slöt den 20 oktober ett avtal som innebär att ägarna skjuter till 2,2 miljarder kronor för transformationen av den danska verksamheten.
Överenskommelsen innebär att den danska staten skjuter till 1 533 miljoner kronor som är ett bidrag för att upprätthålla den samhällsomfattande posttjänsten och specifikt ges för att täcka extratidigare kostnader för uppsägning av de danska medarbetare som har särskilda villkor. 267 miljoner kronor utgör tillskott av eget kapital från den danska staten och 400 miljoner kronor utgör ett tillskott av eget kapital från den svenska staten.

– Digitaliseringen har medfört att en kraftig omställning av den danska verksamheten måste genomföras. Vi är därför mycket glada över att ägarna har kommit överens om finansieringen och att ägarna står enade bakom Postnords verksamhet. Det gör att vi nu med full kraft kan fortsätta att ställa om den danska verksamheten vilket tillsammans med de aviserade lättnaderna i den svenska postregleringen skapar goda förutsättningar för hela koncernens fortsatta stabilitet och strategiska utveckling, säger Postnords styrelseordförande Jens Moberg.

– När omställningen är klar kommer vi att kunna upprätthålla samhällsservicen med en lönsam brevverksamhet även med små brevvolymer i Danmark och vi kommer att vara en förebild för alla postväsen i världen som ser samma utveckling med fallande brevvolymer, avslutar Jens Moberg.

Posta en kommentar