Postryttaren 2012 har kommit

Den här veckan kom årets upplaga av Postryttaren, vilken ges ut av föreningen Postmusei Vänner.


I år finns det sju artiklar skrivna av välkända namn inom filatelin.

Jan Billgren berättar om August Strindbergs korrespondens. Det är ju i år 100 år sedan August Strindberg avled och det har uppmärksammats på en rad olika sätt.

Christer Brunström berättar om Privat lokalpost i Norden. Främst handlar det om svensk lokalpost.

Per Gustavsson skriver om ”En besvärlig postfärd över Östersjön vintern 1870–71”.

Erik Hamberg har som tema ”Hans Lagerlöf och Mauritiusrariteterna på Postmuseum”.

Göran Heijtz berättar om post och vykort under OS 1912.

Mats Ingers skriver om 1862 års frimärksprovisorium.

Jan Billgren har ytterligare en artikel, ett samlingsregister över artiklar i Postryttaren årgång 1–61.

Postryttaren ingår i medlemsavgiften till Postmusei Vänner.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic