Privilegiebrev blir fråga för domstol

Frågan om privilegiebrev för Jönköping blir i dag en fråga för domstol Stockholms tingsrätt. Brevet har förvarats i Jönköping i flera hundra år men nu vill Riksarkivet ta tillbaka det. Uppdaterat: Tingsrättens beslut beräknas bli offentligt den 15 mars.

Så här skrev vi den 19 december 2019:

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson och chefsjurist Lars-Åke Svensson står bakom en skrivelse till Riksarkivet att Jönköpings kommun är beredd att pröva frågan rättsligt om var Jönköpings och Grännas stadsprivilegiebrev bör förvaras.

–  Privilegiebreven är unika och en väldigt viktig del av Jönköpings historia. De har förvarats här i flera hundra år och är dokument som binder ihop vår historia med nutiden. Det finns, som vi ser det, ingen anledning att de ska flyttas från sin historiska hemvist, säger Ann-Marie Nilsson.

1284 utfärdade Magnus Ladulås ett privilegiebrev för Jönköping. I dag är dokumentet det äldst bevarade privilegiebrevet i Sverige, som någon svensk stad fått, och det förvaras i Jönköpings stadsarkiv.

Riksarkivet kräver att dokumentet skickas till Landsarkivet i Vadstena. Myndigheten vill även ha Grännas privilegiebrev från år 1652 och ytterligare privilegiebrev för Gränna och Jönköping. På 1980-talet gjorde Riksarkivet en inventering och då skrevs det ut lånekvitton för stadsprivilegiebreven. Breven har dock förvarats i Jönköping under flera hundra år.

– Vi anser att det kan finnas en poäng med en rättslig prövning. Breven hör hemma i Jönköping och har alltid förvarats här. Lånehandlingen är en rent administrativ åtgärd och syftet var att privilegiebrevet skulle bli kvar i Jönköping för evigt, säger Lars-Åke Svensson, chefsjurist i Jönköpings kommun.

Jönköpings kommun räknar med att lämna in stämningsansökan under januari-februari 2020 för att få ärendet rättsligt prövat. Det är inte aktuellt för kommunen att medverka till ett överlämnande av privilegiebreven.

Posta en kommentar