Rapport från senaste telefonmötet med SFF-styrelsen

Förbundsstyrelsen hade styrelsemöte den 1 februari och vi presenterar en del av vad som behandlades. Protokollet från mötet presenteras senare i sin helhet.
Summering från mötet:
• Jan Palmén deltar på SFU:s styrelsemöte den 23/2 samt vid dess kongress i Skara 13–14/4

• Kongress 2020 föreslogs att hålls den 17–18 april 2020

• Styrelsen beslutade att renovering av ramvagnar och ramar görs inom ramen för reserverade medel.

• Utställningskommitttén fick sanktion att genomföra utställningen Postex 2019, vilken hålls i april i anslutning till Ienecopia 2019 i Huskvarna.

• Jurylistan för 2019 fastställdes.

• Utställaravgiften vid Nordia 2020 i Malmö ska baseras på den nationella utställaravgiften enligt förslag från UK, Utställningskommitttén.

• Hemsidan och Samlamera ska flyttas till en annan server.

• Ändring av vårt namn till Sveriges Filatelistförbund (utan bindestreck) bifölls och läggs fram vid nästa kongress.

• Listan över föredragshållare på hemsidan ska uppdateras.

• Nästa styrelsemöte sker via telefon den 1 mars.

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Kjell skriver:

    “Hemsidan och Samlamera ska flyttas till en annan server.” Det låter väldigt braaaaa.

Drivs av Wordpress, av Cynatic