Rariteter på Postiljonens vårauktion

Den 29–30 mars håller Postiljonen vårauktion och det är en ovanligt bred auktion man presenterar denna gång. Det är även dags för del 6 av Gummessons Grand Prix d ́Honneur-samling Finland som återigen finns i en separat katalog.

Auktionen startar med Danmark och Erik Torbensens tre guldmedaljsamlingar dansk och europeisk förfilateli, följt av en intressant avdelning grönländska sparböcker med Pakke-Porto-märken. Detta följs sedan av Island med ett stort specialiserat avsnitt.

Den övriga utländska sektionen erbjuder flera intressanta objekt från tyska områden men även rariteter från Storbritannien samt i övrigt även en stor variation av andra länder och områden bland andra intressanta avsnitt från Baltikum, Bulgarien, Peru, Polen och Ryssland.

Till detta kommer även flertalet stora och intressanta samlingar från olika länder.

Efter en mycket omfattande svensk avdelning med många klassiska frimärken i 5.5.5-gradering avslutas auktionen med Finland och “The Viola Collection” Serpentiner & Rouletter del 1 följt av del 6 av Gummessons Grand Prix d ́Honneur-samling Finland. Denna del av Gummessonförsäljningen bygger huvudsakligen på hans två omfattande specialiserade samlingar ortsstämplar och Åland.

Läs mer och se flera av rariteterna här (pdf)

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic