Rekryteringsgruppen tror på ny teknik

Förbundet tillsatte 2009 en rekryteringsgrupp för att vända den negativa medlemstrenden och förbättra kommunikationen mellan förbundet och dess föreningar samt med enskilda samlare. Gruppen samlades den 25 januari i Falköping för att diskutera vad vi kan bidraga med framöver och för att planera gruppens arbete.

Tidpunkten var vald för att kunna utnyttja resultaten från Förbundsrådet den 13–14 januari 201. På plats fanns Börje Mårtensson, Mariestad, Kjell Olsson, Östhammar, Kent Jiresjö, Kungsbacka, Petter Landell, Linköping, samt undertecknad.

Förbundsrådet enades i tron om att samlandet kommer att finnas kvar men i delvis nya former. Åldersfördelningen innebär att alla aktörer måste attrahera yngre samlare, och då måste vi utnyttja modern teknik bättre. Föreningar blir fortsatt viktiga och måste få växa utifrån sina egna förutsättningar. Men alla måste bli betydligt bättre på att nå enskilda samlare med attraktiva erbjudanden.

Förbundet måste använda IT på ett bättre sätt, förstärka varumärket, återskapa förtroendet, förbättra medlemsnyttan och framför allt marknadsföra allt detta till presumtiva och befintliga medlemmar. Rekryteringsgruppen har många idéer som kommer att diskuteras med förbundsstyrelsen. Ni kommer att höra mer om detta under de närmaste månaderna och på kongressen.

Hans-Uno Hansson

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic