Risk för skatt för föreningslivet

De nya skattereglerna som antogs för några år sedan verkar nu träda ikraft och det kan få djupgående konsekvenser för föreningslivet.

Vid förbundsstyrelsens telefonmöte i fredags diskuterades frågan. Risken finns att föreningar som anordnar offentliga auktioner kommer att beskattas och eventuellt bli momsskyldiga. Jan Palmén fick i uppdrag att utreda frågan.

Det som stöter på patrull är följande: Föreningar som gynnar medlemmarnas ekonomiska intressen har inte ett syfte som är till nytta för allmänheten. Det gäller till exempel följande föreningar:
• fackföreningar och branschföreningar
samlarföreningar
• jaktföreningar och fiskeföreningar
• vägföreningar och vattenföreningar
• stugföreningar, villaföreningar och hyresgästföreningar
• bryggföreningar och hamnföreningar.

Här finns exempelvis inte kulturföreningar med och egentligen borde många föreningar kring filateli och vykort innefattas i sådana.

Läs mer på Skatteverkets sida (länk) 

Vi kommer med mer information om troligen några veckor.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic