Så blir portot framöver – kanske ännu dyrare

B-post försvinner, inrikesporto höjs med två kronor men ännu inget aviserat om utrikes porto. Det är lite av vad som väntar oss brevskrivare vid kommande årsskifte. I takt med minskat antal försändelser kommer portot säkert att öka med ytterligare några kronor de närmaste åren.

– B-post går endast att användas till 31/12 2017. Därefter går det inte att skicka B-post, berättar Elisabeth Björklund-Joback vid Postnord.

I princip kan man säga att det mesta senareläggs då kravet på utdelning över en natt försvinner. I princip kan man säga att det blir utdelning en dag senare än i dag.

Inrikes ekonomi
Gamla valörlösa märken för inrikes ekonomi är värda sex kronor från 1/1 2018. Man kan använda sådana för brev genom att tilläggsfrankera med tre kronor.

För julpost
Sedan finns det även valörlösa märken julpost inrikes:
– De kan användas vid juletid varje år för att skicka en julhälsning. Från 1/1 2018 har de värdet 8.50.
Orsaken till värdet 8.50 är att det är julpostportot 2018. Här finns information om julpost från 1/1 2018 (pdf inlagd 11/12 2017)

Rabattfrimärken
– Rabattfrimärken gäller som tidigare, berättar Elisabeth.
Rabattmärkena har i handeln varit värda kring sju kronor men de förväntas stiga i takt med att portot höjs. Om några år kan man gissa att de är värda 12–13 kronor.

Frimärken för Brev
Frimärken med angivelsen Brev ökar i värde från 1/1 2018. I dag har de ett värde av 7 kronor, efter nyåret 9 kronor. Planerar man att skicka många brev och inte har porto hemma lönar det att köpa på sig ett lager med detta ”porto” före nyåret. Nu kostar de 7 kronor men blir nästan 30 procent dyrare över en natt.

I Danmark
Detta är vad som händer nu. Om vi jämför portosatserna med Danmark som också ingår i Postnord kan noteras att det är stor skillnad i utrikesportot. Inrikesportot är detsamma från nyåret eftersom Danmark höjer från 8 till 9 kronor. En dansk krona är dock avsevärt mycket mer värd än en svensk. Nio danska kronor motsvarar tolv svenska och 27 motsvarar 36. De t danska utrikesportot blir från nyåret 27 kronor.

Gamla frimärken
Fler och fler verkar damma av frimärken ur sina gömmor och frankera för att nå upp till 7 kronor, 9 kronor efter årsskiftet. Det går på privatmarknaden att köpa äldre svenska postfriska frimärken för knappt halva nominalen. Det är dock ofta ett stort pusslande för att få ihop rätt frankering. Att få sådana brev är knappast en önskedröm för många filatelister. Det börjar till och med dyka upp 40-talsfrimärken på brev även om det verkar vara extra många från 70-tal och 80-tal.

Utrikes porto
Här följer nu gällande svenskt porto för utrikes försändelser och det är inte planerat någon höjning från 1/1 2018..

 • Gram – kronor
 • 50–21
 • 100–28
 • 250–56
 • 500–80
 • 1 000–130
 • 2 000–180

Rabattfrimärken gäller inom Norden och är ett prisvärt alternativ.
Även om utrikesportot redan tidigare höjts kraftigt i Sverige kan man förmoda att svenska Postnord följer Danmark och höjer längre fram i tiden till kanske 27 kronor. Danmark har tredubbla portot när man jämför inrikes och utrikes. Bilaga för utrikesporto finns här (pdf).

I 162 år
Vi har haft frimärken i Sverige sedan 1855 och än har de inte spelat ut sin roll även om det finns fler alternativ i dag. I takt med högre porto väljer nog många att hitta andra alternativ som elektroniska fakturor och e-post.

Paketportot
När det gäller paketportot för inrikes är det inte troligt med någon större höjning då det finns konkurrens inom detta område. Utrikes kan det dock bli lite dyrare även om det till viss del finns konkurrens även här.

Kompletterat om B-post (11/12 2018)
Frimärkt B-post upphör till nyår men  frankostämplade B-postbrev går fortfarande att skicka, Se bilaga här. (pdf)

Posta en kommentar

3 kommentarer
 1. Kjell skriver:

  Du som skickar många brev bör skaffa en frankeringsmaskin. Det blir MYCKET billigare än 9 kr efter nyår, att använda den.

 2. Ann-Britt Fält skriver:

  Hej,jag har kvar frimärken föreningsbrev. kan jag använda dem eller är de värdelösa?
  Mvh
  Ann-Britt