Säkert hos Posten Frimärken

Från VG till MVG när det gäller säkerheten i PostNords frimärksverksamhet. Det blev klart när den årliga kontrollrevisionen genomfördes. Säkerhetsrevisorn imponerades av att Posten lyckats vässa säkerhetsarbetet samtidigt som samordningen av svensk och dansk produktion och logistik av frimärken bedrivs i högt tempo.

Utvecklingen under senare år har ökat kravet på säkerhet i varje led. Världspostföreningen, UPU, rekommenderar alla medlemsländer att endast trycka frimärken på säkerhetscertifierade tryckerier.

– Det viktigaste är att skydda Postens egendom, att värna våra medarbetares säkerhet och att visa våra kunder att vi omhändertar deras uppdrag på bästa möjliga sätt. På så sätt stärker vi också konkurrenskraften för internationella tryckuppdrag, säger Britt-Inger Hahne, chef för Posten Frimärken.

Resan mot säkerhetscertifieringen startade 2009 med en ”för-revision”. Då fastställdes nivån och de åtgärder som måste vidtas för att förbättra säkerheten beskrevs.

I april 2010 genomförde Marc Been, vd och huvudrevisor vid Europas ledande företag på området holländska VPGI, certifieringsrevisionen med godkänt resultat. En kontrollrevision gjordes sedan 2011 då omdömet blev att säkerheten förbättrats inom flera områden.

I april i år var det dags för en kontrollrevision. Genom att PostNords produktion och distribution av frimärken samlas i Kista förändras verksamheten radikalt. Uppdraget utökas, arbetssättet ändras, ny personal rekryteras och lokalerna byggs om. Allt medan verksamheten fortsätter som vanligt.

– Marc Been var mycket imponerad över att vi mitt i en så stark förändringsfas har lyckats både behålla och höja säkerhetsnivån. Detta är ett fantastiskt betyg åt det säkerhetsarbete som görs av alla medarbetare, säger Britt-Inger Hahne.

Säkerhet är mer än låsta dörrar och tillförlitliga säkerhetssystem. Ett modernt säkerhetstänkande är att ha ordning och reda i bredare mening.

– Det är detta certifieringen tar hänsyn till. Utifrån våra styrande dokument kan vi lättare ställa krav på våra olika delprocesser, som till exempel när vi levererar våra frimärken internt eller distribuerar externt, säger Torbjörn Larm, säkerhetssamordnare vid Posten Frimärken.

Thorsten Sandberg, Posten Frimärken

Posten Frimärkens säkerhetssamordnare Torbjörn Larm har tillsammans med medarbetarna i företaget jobbat hårt för att höja säkerhetsnivån. Här med säkerhetscertifikatet. Foto: Gustav Mårtensson

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic