Samlamera en bra förmån

Alla minns väl urvalshäften som skickades runt. Alla var spända på vilka märken som skulle dyka upp. Den moderna urvalsboken är Samlamera där du köper och säljer utan extra avgifter.

Samlamera är en medlemsförmån inom SFF där bl a försäljning kan se av dubblettmaterial etc. En fantastisk möjlighet att kunna sälja utan att några avgifter tas ut, unikt i sitt slag, som alla medlemmar i Sveriges Filatelistförbund, SFF kan ta del av.

Samlamera är ett gigantiskt urvalshäfte där du kan se på över 220.000 objekt och beställa de objekt som du saknar.

På Samlamera kan man köpa/sälja/byta/hålla auktion utan avgifter. När du vill sälja måste du vara medlem i SFF. Gå till Samlamera…


Passa på – ibland har SFF ett introduktionspris för nya medlemmar. Läs mer på https://sff.nu/medlemsansokan/

Posta en kommentar