Segelfartyg på 2017 års första frimärken från Åland

Den 2 februari 2017 är det dags för tredje delen i Åland Posts frimärkserie Segelfartyg som dokumenterar den åländska segelfartygsepoken.

Konstnären och skepparen Allan Palmer står bakom de praktfulla frimärkena med barken Mariehamn och fullriggaren Mermerus.

De båda segelfartygen representerar en era då utvecklingen av segelfartyg troligen nått sin fulländning.

Barken Mariehamn hette ursprungligen Lieutenant och köptes 1880 av den åländske redaren Nikolaj Sittkoff. Barkskeppet blev det första åländskt ägda fartyg som med åländsk besättning gjorde en jordenruntresa. Långresan startade 1881 och i juli 1882 rundade fartyget Kap Horn, vilket Allan Palmer valde att avbilda på frimärket.

Fullriggaren Mermerus var byggd i Glasgow och det vackra klipperskeppet med järnskrov var ett av de snabbaste segelfartyg som någonsin byggts. Redaren Robert Mattson från Vårdö köpte fartyget år 1900.

På frimärket har Allan Palmer målat fartyget utanför Chiles kust på en av sina många långa seglatser.

Mermerus mötte sitt öde 1909 när det drev på grund vid Kristiansand i Norge.

Till frimärkena hör maximikort som visar traditionella skeppsporträtt av fartygen och samlarblad. Bladen är framtagna i samarbete med Ålands Sjöfartsmuseum och innehåller intressant bakgrundsinformation om varje fartyg, bilder och frimärkena stämplade med förstadagsstämpel.

Samlarbladen erbjuds endast som abonnemangsprodukt hos Åland Post Frimärken och upplagan är begränsad till 1500 exemplar.

Utgivningsdatum: 2.2.2017
Konstnär: Allan Palmer
Upplagor: 2 x 140 000
Valörer: 0,20 €; Lokalpost (1,10 €)
Prisv FDC 2,00 €
Frimärkets storlek: 40 x 30 mm
Arkets storlekv 2 x 12 frimärken
Papper: 110 g/m2
Perforering: 13 per 2 cm
Tryckmetod: 4-färgsoffset
Tryckeri: Cartor Security Printing

aland-segelfartyg_mariehamn_170202

aland-segelfartyg_mermerus_170202

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic