Seko välkomnar granskning av postoperatörer

Fackförbundet Seko välkomnar den granskning av postoperatörer som Post- och telestyrelsen nu genomför. Ordförandena för såväl Seko Posten som Seko Bring menar att bristerna i utdelningen har ett klart samband med den pressade situationen för brevbärare.

PTS, Post- och telestyrelsen, har beslutat att att genomföra en vad de kallar oberoende förstudie av de två största postoperatörerna Postnord och Bring. Bakgrunden är den stora mängden klagomål från allmänheten. Både Seko Posten och Seko Bring välkomnar granskningen.

Johan Lindholm, ordförande Seko Posten. Foto: Postnord

Johan Lindholm, ordförande Seko Posten. Foto: Postnord

En förklaring till Postnords problem är den nya arbetssättet med maskinell brevsortering. I praktiken bildar de maskinsorterade kuverten en ny hög för brevbärarna att hålla koll på, vid sidan om posten som de fortfarande sorterar själva.

Johan Lindholm, ordförande Seko Posten, berättar att man från Seko redan i höstas hade nära kontakter med företagsledningen i den här och andra frågor.
– Postnord har tappat en miljard om året i minskad omsättning på brevdelen och det går inte att kompensera med paket där det inte är samma lönsamhet, noterar Johan.

Samtidigt är det viktigt att bibehålla en hög kvalitet. Med missnöjda kunder riskerar ännu fler än nu att avstå att skicka brev. Johan Lindholm pekar även på att det varit inkörningsproblem vid brevbärarkontoren i Helsingborg och Uppsala, som inte är bra.

Han noterar även att det är väldigt viktigt med en god arbetsmiljö. Personalen har ofta fått mer att göra än tidigare och arbetsbelastningen kan medföra att man tappar i kvalitet mot kunderna.

– Att dela ut med en extra hög i flerfamiljshus anser vi är direkt olämpligt, säger säger Johan Lindholm.

Förutom det nya arbetssättet pekar han på brister i bemanningen som en förklaring till de fel som uppstår i utdelningen.

– Det är ofta brandkårsutryckningar ute på brevbärarkontoren. Seko kräver en stabil grundbemanning för att komma till rätta med det problemet.

Seko Bring har under lång tid påtalat problem med underbemanning för arbetsgivaren.

– Samtidigt har Bring genomfört en omorganisation under pressade former. Den i kombination med underbemanningen har lett till stora kvalitetsbrister, säger Seko Brings ordförande Eddie Lövholm Eriksson.

Källa: Seko.se och intervju med Johan Lindholm.

Posta en kommentar