Sex svenskar på fransk utställning

På lördag den 8 juni 2012 inleds årets  SALON DU TIMBRE 2012 i Paris, och den pågår i hela nio dagar.

Sex svenskar deltar med följande exponat:
Posthistoria

  •  Björn Jonasson: Madeira 1778–1940  ”Postal history”
  •  Harry Snarvold: Transatlantic mail sailings connected with Norway in the 19th century
  •  Björn Sohrne: Russia & Persia inter-postal relations. Effects on Persia’s postal development an uneasy relationship

Traditionell filateli

  • Hasse Brockenhuus von Löwenhielm: Indore State (India)
  • Magnus Garturp: Sweden – Numeral type
  • Åke Rietz: Sweden – Numeral type 1872–1879

Bengt Bengtsson är svensk kommissarie.

Här finns utställningens hemsida (på franska)

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic