SfB logo

Nytt och uppdateringar

Postryttaren 2020
Läs mer.

Årsmöte

Årsmötet kommer att ske i höst. Läs mer!

Auktioner

Philea

Esbjörn Jansons samling gick under klubban den 10 juni.
Läs mer!

Skeppspost

Två stora samlingar
av skeppspost går
nu under klubban!

Läs mer!

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 2 2020
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Välkommen till vår Hemsida

ANNORLUNDA ÅRSMÖTE

Coronapandemin har fått drastiska konsekvenser för hela samhällslivet och så även för vår förening.
Det gick inte att genomföra vårt årsmöte som planerat.
Styrelsen för SfB beslutade på ett telefonmöte den 22 april 2020 att flytta fram årsmötet till hösten.
För att måna om våra medlemmars hälsa beslutade vi att årsmötet denna gång kommer att bli skriftligt.
Alla årsmöteshandlingar finns i nummer 2 av Bältespännaren.

Läs mer!

Esbjörn Jansons samling säljs på Philea den 10 juni.

Våra samlingsområden

Stämpelmärke

Hoppa direkt till "Shortlist"

Här ryms många olika, kanske lite annorlunda, samlingsområden. Hur många och vilka är inte så lätt att en gång för alla bestämma. En orsak är att flera sådana områden efter en period av forskning och beskrivning tas med i och berikar de traditionella frimärkskatalogerna.
Så har till exempel skett med förfilateli, helsaker, militärpost, postala etiketter och privat lokalpost. Ibland beskrivs områdena först i en specialkatalog. Så har skett med till exempel privat lokalpost, skyddsperforering och svarslösen.
En annan orsak är att ständigt nya områden dyker upp, tas om hand av intresserade samlare och utvecklas. Man kan säga att annorlunda filateli är den vanliga filatelins spjutspets in i framtiden. Ett känselspröt som fångar in nya och för samlaren intressanta områden.

Läs mer!


Vår Tidskrift

Bältespännaren nr 1 2020

Två gånger om året kommer vår tidskrift Bältespännaren ut. Tidskriften är Sveriges ledande "Cinderella" tidskrift.

Läs mer om vår tidskrift

Årsmöte

I nummer 2 finns alla årsmöteshandlingar samt röstsedel.

Upprop

I nummer 2 2020 finns ett upprop om helsaker. Till skillnad mot många andra länder finns det ingen förteckning över svenska helsaker med privat pÃ¥tryckt text eller bild.
Läs mer i nummer 2. Skicka gärna bilder pÃ¥ dylika till redaktionen och ange Facit numer (typ kB 1).


Årsmöte med stor auktion

Läs mer.


Aktiviteter

Möte 2018

Föreningen deltar på olika sätt i mässor, utställningar och andra filatelistiska evenemang i syfte att stimulera intresset för hembygdsfilatelin.

Vi har inga fasta Mötestider. Håll därför koll på vår hemsida.
Läs mer om våra möten.

En gång om året brukar vi ha en auktion.


Bli medlem

Tycker du annorlunda filateli verkar intressant? Medlemsavgiften är 120 kronor per år och betalas enklast till plusgirokonto 45397–7.

Läs mer om medlemsförmånerna


Vår Ordföranden har ordet

En av förmånerna med att vara ordförande i Samlarföreningen Bältespännarna (SfB) är möjligheten att få skriva en ”ledare” i varje nummer av vår tidskrift Bältespännaren.
I den kan man ta upp aktuella ämnen i vår förening, kommentera utvecklingen inom filatelin ... Läs mer.


Vår butik

Vandring

I vår butik erbjuder litteratur och bältespännariana.


Historik

Föreningen bildades 1966 och är en Riksförening under Sveriges Filatelistförbund.

Föreningen har nu cirka 200 medlemmar spridda över hela landet.

Läs mer!

Kontakta oss

Vill du veta mera når du vår kassör;
Samlarföreningen Bältespännarna
c/o Christer Wahlbom
Humlegränd 6A
179 60 Stenhamra
Tel. 08-560 445 35
christerwahlbom@hotmail.com


Exempel på Bältespännariana


Upp     Hem