SfB logo

Nytt och uppdateringar

Postryttaren 2020
Läs mer.

Årsmöte

Årsmötet kommer att ske i höst. Läs mer!

Auktioner

Philea

Esbjörn Jansons samling gick under klubban den 10 juni.
Läs mer!

Skeppspost

Två stora samlingar
av skeppspost går
nu under klubban!

Läs mer!

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Auktioner

Philea

Onsdagen den 10 juni höll Philea sin specialauktion med material från Esbjörn Jansons samling.

Auktionsrapport

Som bekant fick vi i SfB ställa in det planerade årsmötet den 4 april då även
en del av Esbjörn Jansons efterlämnade samlingar skulle säljas av AB Philea. Coronakrisen medförde att allt fick skjutas på framtiden. Auktionen
genomfördes den 10 juni.

Jag har valt ut några intressanta objekt som här redovisas.
Auktionsutrop nummer 4119 var ett postfriskt exemplar av det ovanliga isländska
lokalfrimärket från Sandeyjarpóstur. Med ett utrop på 1 000:- såldes det för 2 000:-.
Ett litet parti (13) av de roliga paketmärkena från A/S Polarbil-Vadsø var
nummer 4181. Utropet var 1 500:- men budgivningen slutade först vid 22 500 kronor!
På det hela taget var det stark budgivning på det norska materialet.
Det isländska julmärket från 1915 användes också som porto på julhälsningar.
Objekt nummer 4241 var ett vackert stämplat exemplar av valören 3 aurar.
Här var utropet 700:- och det såldes för 2 100:-.

Esbjörn Janson ställde samman en tidskrift med titeln Svenska Cinderella.
Den distribuerade han sedan gratis till några av sina filatelistiska vänner.
Utrop nummer 4381 omfattade utgåvorna 1, 3-5, 7-9 och 11-18. Här var
utropet 600:-. Intresset var stort och slutpriset blev 2 800:-.
Slutligen skall nämnas objektet nummer 4382 som bestod av sju valörer av de
märken som användes som betalningsmedel i den affär som drevs av Lake
Copper Syndicate Ltd (i Dalsland) i början av 1900-talet. Utropet var 300:-
men de såldes för 700:-.
Till samtliga priser tillkommer den provision på 25 % som AB Philea lägger på
auktionsresultatet. På det hela taget tycks den största delen av Esbjörn Jansons
samlingar ha fått nya ägare och ibland till riktigt goda priser.

Det kan vara minst sagt givande att studera resultatlistan på www.philea.se.
Christer Brunström

Skeppspost på auktion

Nu under våren kommer världens två bästa samlingar skeppspost till försäljning.

Köhler

Auctionen är senarelagd; se deras hemsida.

Först ut är Jan Bergs samling Private Ship Letter Stamp Issuing Companies up to 1900 hos auktionsföretaget Heinrich Köhler i Wiesbaden den 23-27 juni 2020 (nytt datum). Det är en mycket omfattande samling som omfattar det stora flertalet rariteter inom området.

Katalog

Corinphila

Corinphila i Zürich presenterar i sin auktionsserie 8-12 september (nya datum) 2020 Gregory Frantz’ samling Stamp Issuing Steamship Companies. Även den är enormt komplett och den innehåller ett flertal unika objekt. Frantz hade även valt att ha med det enda kända brevet från Murray River Steam Navigation Company i Australien i sin samling. Experterna på området är nog inte helt överens om just detta objekt.

Hur som helst har nu intresserade samlare en alldeles unik möjlighet att skapa en synnerligen komplett samling av dessa fascinerande objekt.

SfB

Att genomföra auktioner av bältespännarmaterial har länge
varit en av föreningens viktigare aktiviteter.

Oftast har det varit publika auktioner i samband med årsmöten
eller mässor och det har under årens lopp erbjudits stora mängder
spännande material.

Många medlemmar har uppskattat denna möjlighet att avyttra frimärken
och annat material.

Tack vare all den kompetens som finns inom föreningen har beskrivningarna
av de ofta mycket ovanliga objekten kunnat bli korrekt.
I nuläget saknar SfB en ansvarig för auktionsverksamheten
men förhoppningen är att kunna utse en lämplig person inom nära framtid.


Auktion


Upp     Hem