SfB logo

Nytt och uppdateringar

Facit Special
Classic 2022

Facit Classic

Recension.

Bältespännaren

Bältespännaren nr 1 2021

Nytt nummer.
Läs mer!

Ny sida

Bazarpost

Årsmöte

Auktioner

Postiljonen

Läs mer!

Corinphila

Stor samling skeppspost.
Läs mer!

Philea

Esbjörn Jansons samlingar
Läs mer!

Styrelsesmöte

Läs mer!

Perfins
Järnvägsfraktmärken
i nya
Facit Sverige
Läs mer!

Perfins
Skyddsperforeringar
i nya
Facit Postal
Läs mer!

Ny sida

Dal Mail
Läs mer.

Postryttaren 2020
Postryttaren - 2020
Läs mer.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Auktioner

Bältespännare hos Postiljonen

Den 25-27 mars 2021 har Postiljonen sin stora vårauktion i Malmö. Företaget är ju känt för sitt högklassiga utbud av guldmedaljsamlingar men finns det något även för oss bältespännare?

En genomläsning av den tjocka auktionskatalogen visar att det faktiskt finns en hel del inom de områden som vi bältespännare traditionellt sysslar med.

  • Utrop nr 82 är en samling tysk lokalpost som innehåller drygt 1 000 märken som är både ostämplade och stämplade.
     
  • Utrop nr 296 beskrivs som diverse ”Cinderella” och jag noterade här ett schweiziskt hotellpostmärke från Hôtel du Mont Prosa stämplat S. GOTTARDO. Detta var en helt legitim hotellpost men just denna stämpel användes först efter att man upphört med den privata postverksamheten.
     
  • Grönlandsdelen har ett mycket imponerande avsnitt Pakke-Porto – ägaren hade byggt upp samlingen under många år med sikte på att någon gång ställa ut den. Nu blev detta aldrig verklighet men intresserade samlare har här ett utmärkt tillfälle att komplettera sina samlingar.
     
  • I avsnittet Danska Västindien finns ett antal frimärken utgivna av rederier som var verksamma i Västindien inklusive några sällsynta försändelser. Jag noterade speciellt utrop nr 634 som är ett plåtprov av det märke som Royal Mail Steam Packet Company gav ut 1875. Utropet är 300 Euro. Nr 635 är sedan ett ostämplat helark av det utgivna märket. Här är utropet 200 Euro.

Hela auktionen kan beses på www.postiljonen.com.
Christer Brunström

Ångbåtspost på auktion

Förra året sålde auktionsföretaget Heinrich Köhler i Tyskland Jan Bergs mångfaldigt belönade samling privat ångbåtspost fram till 1900. Den 20 januari 2021 säljer Corinphila i Schweiz en minst lika imponerade samling som ställts samman av Gregory Frantz (1937-2020). I motsats till Jan Berg valde Frantz att också samla även de märken som gavs ut i början av 1900-talet i främst Finland.

Jag vill minnas att Frantz’ samling var utställd i Tammerfors för några år sedan. I ett samtal menade Jan Berg att tillsammans skulle hans och Franz’ samlingar utgöra den optimala redovisningen av privat ångbåtspost. Bland de större avdelningarna i samlingen kan nämnas Donau, Finland, Turkiet, Karibien och Suezkanalen men samtliga områden är representerade. Samlingen innehåller två brev frankerade med Lady McLeodmärket från Trinidad. Här ligger utropspriserna på 7 500 respektive 10 000 CHF.

Det unika brevet från Murray River Steam Navigation Company i Australien finns med. Det har ett utropspris på 15 000 CHF. Jag såg brevet i en motivsamling på en utställning i London för många år sedan. Det råder nog en hel del tveksamhet om just det här brevet. Totalt kommer 393 objekt till försäljning. Auktionen presenteras i en inbunden katalog som säkert med tiden kommer att betraktas som något av en kataloghandbok tillsammans med den som Heinrich Köhler gav ut för Jan Bergs samling. Auktionen kan beses på www.corinphila.ch.
Christer Brunström

Skeppspost på auktion

Världens två bästa samlingar av skeppspost går under klubban.

Köhler

Först ut var Jan Bergs samling Private Ship Letter Stamp Issuing Companies up to 1900 hos auktionsföretaget Heinrich Köhler i Wiesbaden den 23-27 juni 2020 (nytt datum). Det är en mycket omfattande samling som omfattar det stora flertalet rariteter inom området.

Katalog

Corinphila

Se ovan

Philea - Esbjörn Jansons samlingar

Esbjörn Jansons svenska stämpelmärken

Den 26 november 2020 var det dags för försäljningen av den sista delen av Esbjörn Jansons samlingar på AB Philea. Samlingen omfattade stämplat papper, statliga och lokala stämpelmärken samt diverse litteratur. Totalt bestod avsnittet av 65 utrop.

Det var vår medlem Mats Edström som på ett mycket förtjänstfullt sätt hade organiserat materialet och författat auktionsbeskrivningarna. Det måste vara en stor fördel för AB Philea att ha tillgång till en specialist på bältespännarområdet.

Här kan genast konstateras att resultatet blev mycket gott och att det uppenbarligen finns ett stort intresse för denna typ av ovanligt material. Av de 65 utropen blev endast tre osålda vilket nog kan betecknas som ett enastående resultat (och när detta kommer i tryck har kanske de återstående tre objekten hittat köpare på efterförsäljningen). Till samtliga nedan angivna priser kommer den provision på 25% som AB Philea tar ut av sina köpare.

Avsnittet med stämpelpapper gick mycket bra och allt såldes till varierande priser, en del till utropen men många till flera multipler av utropspriserna.

Intresset för de statliga stämpelmärkena var mycket stort. Utrop nr. 2819 var ett stämplat exemplar av valören 33 1/3 riksdaler från 1845. Utropet var 700:- men budgivningen stannade först på 7 600:-.

Objekt nummer 2825 var ett mycket ovanligt dokument med Stämpel-Papper Nr. 1 100 riksdaler tillsammans med 500 kronor och ytterligare några andra valörer. Här var utropet blygsamma 500:- men slutpriset blev hela 18 000:-! Valören 100 Rdr är extremt ovanlig.

Utrop nr 2832 var Lyxstämpel 500:- i ett postfriskt sexblock som var avbildat i katalogen. Utropet var 3 000:- och det såldes för 5 200:-. Utrop nr 2833 var en tullstämpel för Toppsocker från 1832. Här var utropet satt till 2 000:- men priset blev hela 6 600:-.

De lokala stämpelmärkena från Göteborg såldes i princip till angivna utropspriser.

Det sista utropet i Esbjörn Janson-auktionen var en komplett uppsättning av Svenska Cinderella, den exklusiva tidning som han gav ut under en trettioårsperiod. Totalt blev det 19 utgåvor. Utropet var satt till 1 500:- men slutpriset blev 3 600:-, ett fantastiskt resultat för svensk filatelistisk litteratur.
Christer Brunström

Auktionsrapport från 10 juni

Som bekant fick vi i SfB ställa in det planerade årsmötet den 4 april då även
en del av Esbjörn Jansons efterlämnade samlingar skulle säljas av AB Philea. Coronakrisen medförde att allt fick skjutas på framtiden. Auktionen
genomfördes den 10 juni.

Jag har valt ut några intressanta objekt som här redovisas.
Auktionsutrop nummer 4119 var ett postfriskt exemplar av det ovanliga isländska
lokalfrimärket från Sandeyjarpóstur. Med ett utrop på 1 000:- såldes det för 2 000:-.
Ett litet parti (13) av de roliga paketmärkena från A/S Polarbil-Vadsø var
nummer 4181. Utropet var 1 500:- men budgivningen slutade först vid 22 500 kronor!
På det hela taget var det stark budgivning på det norska materialet.
Det isländska julmärket från 1915 användes också som porto på julhälsningar.
Objekt nummer 4241 var ett vackert stämplat exemplar av valören 3 aurar.
Här var utropet 700:- och det såldes för 2 100:-.

Esbjörn Janson ställde samman en tidskrift med titeln Svenska Cinderella.
Den distribuerade han sedan gratis till några av sina filatelistiska vänner.
Utrop nummer 4381 omfattade utgåvorna 1, 3-5, 7-9 och 11-18. Här var
utropet 600:-. Intresset var stort och slutpriset blev 2 800:-.
Slutligen skall nämnas objektet nummer 4382 som bestod av sju valörer av de
märken som användes som betalningsmedel i den affär som drevs av Lake
Copper Syndicate Ltd (i Dalsland) i början av 1900-talet. Utropet var 300:-
men de såldes för 700:-.
Till samtliga priser tillkommer den provision på 25 % som AB Philea lägger på
auktionsresultatet. På det hela taget tycks den största delen av Esbjörn Jansons
samlingar ha fått nya ägare och ibland till riktigt goda priser.

Det kan vara minst sagt givande att studera resultatlistan på www.philea.se.
Christer Brunström

SfB

Att genomföra auktioner av bältespännarmaterial har länge
varit en av föreningens viktigare aktiviteter.

Oftast har det varit publika auktioner i samband med årsmöten
eller mässor och det har under årens lopp erbjudits stora mängder
spännande material.

Många medlemmar har uppskattat denna möjlighet att avyttra frimärken
och annat material.

Tack vare all den kompetens som finns inom föreningen har beskrivningarna
av de ofta mycket ovanliga objekten kunnat bli korrekt.
I nuläget saknar SfB en ansvarig för auktionsverksamheten
men förhoppningen är att kunna utse en lämplig person inom nära framtid.


Auktion


Upp     Hem