SfB logo

Nytt och uppdateringar

Facit Special
Classic 2022

Facit Classic

Recension.

Bältespännaren

Bältespännaren nr 1 2021

Nytt nummer.
Läs mer!

Ny sida

Bazarpost

Årsmöte

Auktioner

Postiljonen

Läs mer!

Corinphila

Stor samling skeppspost.
Läs mer!

Philea

Esbjörn Jansons samlingar
Läs mer!

Styrelsesmöte

Läs mer!

Perfins
Järnvägsfraktmärken
i nya
Facit Sverige
Läs mer!

Perfins
Skyddsperforeringar
i nya
Facit Postal
Läs mer!

Ny sida

Dal Mail
Läs mer.

Postryttaren 2020
Postryttaren - 2020
Läs mer.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Vår styrelse

Föreningens styrelse och kontaktpersoner.

Styrelsen

Redaktionskommitté

Kontaktpersoner utanför styrelsen

Valberedning och Auktioner

Hans-Gunnar Eklöf
Radhusvägen 5
570 12 LANDSBRO
Tel.: 0383-604 58

Smålandsbältet

Hans-Gunnar Eklöf
Radhusvägen 5
570 12 LANDSBRO
Tel.: 0383-604 58

Storbritannien - GB

Andrew Riddell
30 Kingswood Avenue
Queens Parl
London NW6 6LR
ENGLNAD

Tyskland - Deutschland

Gertrud Almquist Bois
In der Burg 22
DE-611 69 Friedberg
TYSKLAND

USA

Paul A. Nelson
920 North First Avenue
Tucson
AZ 85719
USA
Tel.: +1(520)891 67 57
pnelstucson@gmail.com

Hemsida

Webmaster Gunnar Zetterman


Upp     Hem