SfB logo

Nytt och uppdateringar

Mötestider för
hösten 2022

Läs mer.

NorrPhil 2022


NorrPhil 2022.

Facit Special
Classic 2022

Facit Classic

Recension.

Ny sida

Bazarpost

Perfins
Järnvägsfraktmärken
i nya
Facit Sverige
Läs mer!

Perfins
Skyddsperforeringar
i nya
Facit Postal
Läs mer!

Ny sida

Dal Mail
Läs mer.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

.

Ordföranden har ordet

Höstbrev

Efter en förhoppningsvis behaglig sommar börjar hösten nu närma sig och många börjar kanske ägna allt mer tid åt frimärkshobbyn (även om det nog numera är en åretruntverksamhet för de flesta). Det är som vanligt mycket på gång och i det här höstbrevet vill jag nämna några evenemang.

I ett samarbete mellan Hembygdsfilatelisterna och SfB Bältespännarna arrangeras tre olika möten i Stockholm under hösten:

  • 29 september: Giselher Naglitsch berättar om ”Sigtunabygdens Posthistoria.”
  • 20 oktober: Bert Myde informerar om ”Nättraby-Alarydsban i Blekinge.”
  • 1 december: Mats Edström kåserar om ”Södra Förstadsbanan.”

Samtliga möten äger rum i ABF-Huset, Rum Blidö, Sveavägen 41, Stockholm. Tid 17.00–19.30. Det är naturligtvis perfekta tillfällen att få lära sig mycket om posthistoria från våra främsta experter på sina respektive områden.

Vad beträffar vår tidning Bältespännaren är tanken att höstnumret skall nå våra medlemmar i mitten av oktober. Som vanligt har tidningen ett mycket blandat innehåll som förhoppningsvis skall vara av intresse.

Vi planerar dessutom en större publik auktion som skall genomföras i samband med utställningen i Täby i början av november. Tanken är att presentera hela auktionen på Samlamera. Det blir ett utmärkt tillfälle att komplettera sina samlingar med frimärken och posthistoria från de olika områden som vi bältespännare sysslar med. Det blir naturligtvis visning av samtliga auktionsobjekt.

NorrPhil 2022 är årets enda utställning i Sverige och den äger rum från den 4 till den 6 november 2022 i Tibble Gymnasium, Täby (en femminuterspromenad från Täby Centrum på Roslagsbanan). Tiderna är: fredag 10-18, lördag 10-17 och söndag 10-15. Och med detta önskar jag alla en trevlig samlarhöst!
Christer Brunström

Upp     Hem