SfB logo

Nytt och uppdateringar

Facit Special
Classic 2022

Facit Classic

Recension.

Bältespännaren

Bältespännaren nr 1 2021

Nytt nummer.
Läs mer!

Ny sida

Bazarpost

Årsmöte

Auktioner

Postiljonen

Läs mer!

Corinphila

Stor samling skeppspost.
Läs mer!

Philea

Esbjörn Jansons samlingar
Läs mer!

Styrelsesmöte

Läs mer!

Perfins
Järnvägsfraktmärken
i nya
Facit Sverige
Läs mer!

Perfins
Skyddsperforeringar
i nya
Facit Postal
Läs mer!

Ny sida

Dal Mail
Läs mer.

Postryttaren 2020
Postryttaren - 2020
Läs mer.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Ordföranden har ordet

En av förmånerna med att vara ordförande i Samlarföreningen Bältespännarna (SfB) är möjligheten att få skriva en ”ledare” i varje nummer av vår tidskrift Bältespännaren.
I den kan man ta upp aktuella ämnen i vår förening, kommentera utvecklingen inom filatelin eller tacka alla dem som på olika sätt hjälper till att driva vår förening framåt. Ett av våra största sorgebarn under senare tid har varit vår hemsida. Vi har tyvärr saknat någon ansvarig att sköta den och tiden har inte räckt till för att fylla den med aktuellt och intressant innehåll.
I och med att nu Gunnar Zetterman har erbjudit sig att ta hand om arbetet som webmaster hoppas jag att vi skall få en attraktiv och informativ närvaro på nätet.

Vår förening fyllde 50 år 2016 och det firades stort i Stockholm, Halmstad och London. I den senare staden deltog vi i The First World Cinderella Stamp Congress. Eftersom det var den första kongressen av sitt slag måste det ju komma en andra och den genomförde SfB i samarbete med STOCKHOLMIA 2019.
Under två dagar erbjöd vi ett omfattande program som tog upp lokalpost, stämpelmärken och brevmärken. Föreläsarna var av högsta världsklass och det blev mycket inspirerande information om de mest skilda ämnen.

Bältespännaren Nr 2

En utförlig redovisning av kongressen och vårt övriga deltagande i utställningen finns i Bältespännaren nummer 2/2019. Tidskriften är kanske den viktigaste förmånen. Under 2019 kom dessutom ett index som omfattar utgivningen från 1966 till 2018. Det har utarbetats av vår engelske medlem Andrew Riddell. Med hjälp av indexet är det lätt att finna just den information som man är intresserad av.

Det kan i det här sammanhanget vara bra att känna till att det finns en komplett uppsättning av Bältespännaren i biblioteket på Postmuseum i Stockholm. Indexet finns till salu hos SfB. Jag vill slutligen inbjuda alla samlare till ett medlemskap i Samlarföreningen Bältespännarna. Avgiften är blygsamma 120:- och mer information om vår verksamhet och om hur du enkelt kan bli medlem finns här på hemsidan.
Christer Brunström


Upp     Hem