SfB logo

Nytt och uppdateringar

Facit Special
Classic 2022

Facit Classic

Recension.

Bältespännaren

Bältespännaren nr 1 2021

Nytt nummer.
Läs mer!

Ny sida

Bazarpost

Årsmöte

Auktioner

Postiljonen

Läs mer!

Corinphila

Stor samling skeppspost.
Läs mer!

Philea

Esbjörn Jansons samlingar
Läs mer!

Styrelsesmöte

Läs mer!

Perfins
Järnvägsfraktmärken
i nya
Facit Sverige
Läs mer!

Perfins
Skyddsperforeringar
i nya
Facit Postal
Läs mer!

Ny sida

Dal Mail
Läs mer.

Postryttaren 2020
Postryttaren - 2020
Läs mer.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Föreningsmöten

Årsmöte 2021

På styrelsens telefonmöte den 17 februari 2021 beslöts att även detta år skjuta på årsmötet och det med anledning av den pågående pandemin. Vi hoppas att medlemmarna har förståelse för detta beslut. Avsikten är att genomföra årsmötet i Stockholm under hösten 2021. Datum, tid och plats kommer att meddelas här på hemsidan runt den 1 september 2021. Verksamhetsberättelsen för 2020 finns redan nu att läsa här på vår hemsida. Ett annat viktigt beslut är att ge ut tre nummer av Bältespännaren under 2021. Lagom till sommaren är det vår ambition att erbjuda 24 sidor intressant läsning för alla bältespännare. Vi välkomnar naturligtvis bidrag från våra medlemmar.
Christer Brunström

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsemöte

Som bekant fick vi genomföra vårt årsmöte 2020 på ett helt annorlunda sätt.
Hela 81 medlemmar sände på olika sätt in sina röstsedlar vilket naturligtvis är
helt fantastiskt och det tyder också på ett stort intresse för vår förening.
På ett styrelsemöte (telefonkonferens) den 9 november 2020
slutfördes årsmötet och den nygamla styrelsen fick följande utformning:

  • Ordförande: Christer Brunström
  • Kassör: Christer Wahlbom
  • Sekreterare: Peter Nordin
  • Ledamöter: Arnold Boström och Lars Liwendahl
  • Suppleanter: Mats Ahlmark och Robert Forsberg

Vi beslöt också att Arnold Boström får posten som vice ordförande.
Det finns oklarheter i våra stadgar angående posten som suppleant
och detta kommer att tas upp på ett kommande årsmöte som
förhoppningsvis kan genomföras som vanligt våren 2021.

På det följande styrelsemötet fick vi en ekonomisk rapport och det beslöts att
15 deltagare i årsmötet kommer att erhålla ett kuvert med diverse
"bältespännare" inom en nära framtid. Vi diskuterade också
olika sätt att locka fler medlemmar till vår förening.
Slutligen togs frågan om ett aktualiserat index upp.

Förhoppningen är att kunna ge ut vår tidskrift Bältespännaren relativt
tidigt nästa år och som alltid är vi intresserade av bidrag från våra medlemmar.
Christer Brunström

Årsmöte 2020

Coronapandemin har fått drastiska konsekvenser för hela samhällslivet och
så även för vår förening. Det gick inte att genomföra vårt årsmöte som planerat.
Styrelsen för SfB beslutade på ett telefonmöte den 22 april 2020 att flytta fram
årsmötet till hösten. För att måna om våra medlemmars hälsa beslutade vi att
årsmötet denna gång kommer att bli skriftligt. I en bilaga till höstens
Bältespännare redovisas verksamhetsberättelse, den ekonomiska redovisningen,
revisionsberättelsen samt valberedningens förslag.

På en valblankett tar man ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och
valberedningens förslag.
Svaren kan sändas per post eller digitalt. Bältespännaren distribueras i början av oktober.
Medlemmarnas valblanketter måste ha kommit in senast den 30 oktober 2020
varefter ett årsmötesprotokoll fastställs.
För att kunna delta i årsmötet måste medlemmen ha betalt sin årsavgift för 2020.
Vi hoppas att detta extraordinära arrangemang blir en unik företeelse i vår förenings långa historia och att årsmötet för 2021 kan genomföras i vanlig ordning nästa vår.
Styrelsen

Nordia 2020

OBS! Vid ett extrainkallat telefonmöte onsdagen den 9 september i utställningskommittén för Nordia 2020 beslöts att ställa in årets utställning som skulle ägt rum den 4–6 december.

Nordia 2020

Utställningen har en egen hemsida: http://www.nordia2020.se/

World Cinderella Congress

Efter den framgångsrika kongressen under STOCKHOLMIA 2019
planeras nu en tredje upplaga i samband med
utställningen IBRA 2021 i Essen i Tyskland.

Utställningen äger rum 6-9 maj 2021.
Ansvarig för evenemanget är den tyske
stämpelmärkesexperten Ralph Ebner.

En likande kongress planeras senare samma år i
samband med CHICAGO 2021 i USA.
Vi återkommer med mer information när den är tillgänglig.


Upp     Hem