SfB logo

Nytt och uppdateringar

Postryttaren 2020
Läs mer.

Årsmöte

Årsmötet kommer att ske i höst. Läs mer!

Auktioner

Philea

Esbjörn Jansons samling gick under klubban den 10 juni.
Läs mer!

Skeppspost

Två stora samlingar
av skeppspost går
nu under klubban!

Läs mer!

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Föreningsmöten

Årsmöte 2020

Coronapandemin har fått drastiska konsekvenser för hela samhällslivet och så även för vår förening.
Det gick inte att genomföra vårt årsmöte som planerat.
Styrelsen för SfB beslutade på ett telefonmöte den 22 april 2020 att flytta fram årsmötet till hösten.
För att måna om våra medlemmars hälsa beslutade vi att årsmötet denna gång kommer att bli skriftligt.
I en bilaga till höstens Bältespännare kommer vi att redovisa verksamhetsberättelse, den ekonomiska redovisningen, revisionsberättelsen samt valberedningens förslag.

På en valblankett tar medlemmarna ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och valberedningens förslag.
Svaren kan sändas per post eller digitalt. Avsikten är att Bältespännaren skall distribueras i början av oktober.
Medlemmarnas valblanketter måste ha kommit in senast den 30 oktober 2020 varefter ett årsmötesprotokoll fastställs.
För att kunna delta i årsmötet måste medlemmen ha betalt sin årsavgift för 2020.
Vi hoppas att detta extraordinära arrangemang blir en unik företeelse i vår förenings långa historia och att årsmötet för 2021 kan genomföras i vanlig ordning nästa vår.
Styrelsen

Auktion

Information om vad som kommer att ske med auktionen
av vår framlidne medlem Esbjörn Jansons samlingar
finns på Phileas hemsida.

Läs mer på: sff.nu/sfb/e_janson.php

Nordia 2020

2020 är det Sveriges tur att arrangera Nordia och utställningen går av stapeln 4–6 september i Malmö.

Vi återkommer om Bältespännar-programmet.

Nordia 2020

Utställningen har en egen hemsida: http://www.nordia2020.se/

World Cinderella Congress

Efter den framgångsrika kongressen under STOCKHOLMIA 2019
planeras nu en tredje upplaga i samband med
utställningen IBRA 2021 i Essen i Tyskland.

Utställningen äger rum 6-9 maj 2021.
Ansvarig för evenemanget är den tyske
stämpelmärkesexperten Ralph Ebner.

En likande kongress planeras senare samma år i
samband med CHICAGO 2021 i USA.
Vi återkommer med mer information när den är tillgänglig.


Upp     Hem