SfB logo

Nytt och uppdateringar

Mötestider för
hösten 2022

Läs mer.

NorrPhil 2022


NorrPhil 2022.

Facit Special
Classic 2022

Facit Classic

Recension.

Ny sida

Bazarpost

Perfins
Järnvägsfraktmärken
i nya
Facit Sverige
Läs mer!

Perfins
Skyddsperforeringar
i nya
Facit Postal
Läs mer!

Ny sida

Dal Mail
Läs mer.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Våra 5 vanligaste samlingsområden

Brevmärken

Det finns en uppsjö av olika brevmärken frå olika organisationer
Nedan följer några exempel.

Företag

Tidningen Dagen

Julmärken från tidningen Dagen 2018


Idiella organisationer

Hjärnfonden

Hjärnfonden, en fond som stöder medecinsk forskning.


Civil rights Defenders

Civil rights Defenders är en organistion för mänsklig rättigheter-


S.S.U.H.

Brevmärken från Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbunds (SSUH) förbundsmöten. SSUH stiftades 1896 av Elof Ljunggren på Uppsala universitet och hade till uppgift att vid universitet, högskolor, akademier, läroverk, seminarier, tekniska skolor, folkhögskolor och därmed jämförliga läroanstalter verka för absolut avhållsamhet från berusande drycker som njutningsmedel, att utgöra ett föreningsband mellan helnykterhetsföreningar och enskilda absolutister bland Sveriges studerande ungdom samt att i sin mån befrämja andra ideella strävanden än nykterhetssaken, som åsyfta ungdomens förädling.
SSUH:s brevmärken.


Brevmärke

Svenska Röda Stjärnan

Brevmärke från Svenska Röda Stjärnan. År 1941 ändrades namnet till Svenska Blå Stjärnan, eftersom man medverkade som frivilligorganisation i Finska vinterkriget.Utställningar

Höör trädgårdsutställning

Frosta Härads Trädgårdsutställning

Utställning i september 1913.

Upp     Hem