SfB logo

Nytt och uppdateringar

Facit Special
Classic 2022

Facit Classic

Recension.

Bältespännaren

Bältespännaren nr 1 2021

Nytt nummer.
Läs mer!

Ny sida

Bazarpost

Årsmöte

Auktioner

Postiljonen

Läs mer!

Corinphila

Stor samling skeppspost.
Läs mer!

Philea

Esbjörn Jansons samlingar
Läs mer!

Styrelsesmöte

Läs mer!

Perfins
Järnvägsfraktmärken
i nya
Facit Sverige
Läs mer!

Perfins
Skyddsperforeringar
i nya
Facit Postal
Läs mer!

Ny sida

Dal Mail
Läs mer.

Postryttaren 2020
Postryttaren - 2020
Läs mer.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Våra 5 vanligaste samlingsområden

Brevmärken

Det finns en uppsjö av olika brevmärken frå olika organisationer
Nedan följer några exempel.

Företag

Tidningen Dagen

Julmärken från tidningen Dagen 2018


Idiella organisationer

Hjärnfonden

Hjärnfonden, en fond som stöder medecinsk forskning.


Civil rights Defenders

Civil rights Defenders är en organistion för mänsklig rättigheter-


S.S.U.H.

Brevmärken från Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbunds (SSUH) förbundsmöten. SSUH stiftades 1896 av Elof Ljunggren på Uppsala universitet och hade till uppgift att vid universitet, högskolor, akademier, läroverk, seminarier, tekniska skolor, folkhögskolor och därmed jämförliga läroanstalter verka för absolut avhållsamhet från berusande drycker som njutningsmedel, att utgöra ett föreningsband mellan helnykterhetsföreningar och enskilda absolutister bland Sveriges studerande ungdom samt att i sin mån befrämja andra ideella strävanden än nykterhetssaken, som åsyfta ungdomens förädling.
SSUH:s brevmärken.


Brevmärke

Svenska Röda Stjärnan

Brevmärke från Svenska Röda Stjärnan. År 1941 ändrades namnet till Svenska Blå Stjärnan, eftersom man medverkade som frivilligorganisation i Finska vinterkriget.Utställningar

Höör trädgårdsutställning

Frosta Härads Trädgårdsutställning

Utställning i september 1913.

Upp     Hem