SfB logo

Nytt och uppdateringar

Postryttaren 2020
Läs mer.

Årsmöte

Årsmötet kommer att ske i höst. Läs mer!

Auktioner

Philea

Esbjörn Jansons samling gick under klubban den 10 juni.
Läs mer!

Skeppspost

Två stora samlingar
av skeppspost går
nu under klubban!

Läs mer!

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Våra 5 vanligaste samlingsområden

Brevmärken

Det finns en uppsjö av olika brevmärken frå olika organisationer
Nedan följer några exempel.

Företag

Tidningen Dagen

Julmärken från tidningen Dagen 2018


Idiella organisationer

Hjärnfonden

Hjärnfonden, en fond som stöder medecinsk forskning.


Civil rights Defenders

Civil rights Defenders är en organistion för mänsklig rättigheter-


S.S.U.H.

Brevmärken från Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbunds (SSUH) förbundsmöten. SSUH stiftades 1896 av Elof Ljunggren på Uppsala universitet och hade till uppgift att vid universitet, högskolor, akademier, läroverk, seminarier, tekniska skolor, folkhögskolor och därmed jämförliga läroanstalter verka för absolut avhållsamhet från berusande drycker som njutningsmedel, att utgöra ett föreningsband mellan helnykterhetsföreningar och enskilda absolutister bland Sveriges studerande ungdom samt att i sin mån befrämja andra ideella strävanden än nykterhetssaken, som åsyfta ungdomens förädling.
SSUH:s brevmärken.


Brevmärke

Svenska Röda Stjärnan

Brevmärke från Svenska Röda Stjärnan. År 1941 ändrades namnet till Svenska Blå Stjärnan, eftersom man medverkade som frivilligorganisation i Finska vinterkriget.Utställningar

Höör trädgårdsutställning

Frosta Härads Trädgårdsutställning

Utställning i september 1913.

Upp     Hem