SfB logo

Nytt och uppdateringar

Facit Special
Classic 2022

Facit Classic

Recension.

Bältespännaren

Bältespännaren nr 1 2021

Nytt nummer.
Läs mer!

Ny sida

Bazarpost

Årsmöte

Auktioner

Postiljonen

Läs mer!

Corinphila

Stor samling skeppspost.
Läs mer!

Philea

Esbjörn Jansons samlingar
Läs mer!

Styrelsesmöte

Läs mer!

Perfins
Järnvägsfraktmärken
i nya
Facit Sverige
Läs mer!

Perfins
Skyddsperforeringar
i nya
Facit Postal
Läs mer!

Ny sida

Dal Mail
Läs mer.

Postryttaren 2020
Postryttaren - 2020
Läs mer.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Postryttaren - 2020

Postryttaren 2020

Nyligen kom Postryttaren 2020, Postmusei Vänners årsbok. Denna utgåva markerade något av ett jubileum eftersom det var den 70:e i ordningen.

I vårt land är det långt mellan utgivningarna av ny litteratur som behandlar filateli och posthistoria och därför är det glädjande att här kortfattat kunna beskriva innehållet i årets version av Postryttaren. Låt mig först konstatera att det visuellt är en vacker bok som skickligt redigerats av Seija-Riitta Laakso.


Innehållet är mycket varierat och består av sex längre uppsatser samt information om Föreningen Postmusei Vänner och Postmuseum under 2019. Den som fascineras av posthistoria kommer att med behållning läsa Göran Heijtz’ text om Sjöpost mellan Sverige och Finland till och med 1800-talet. Peter Wittsten har behandlat Vanadis medelhavsseglats 1869-1870 mycket utförligt. Båda uppsatserna ackompanjeras av ett omfattande bildmaterial.

Arne Karlsson bidrar med Motivsamlartankar på Nationalmuseum – texten kan ses som en handledning till ett kommande besök på det nyrenoverade museet. Arne har fått hjälp av Leif Bergman vad gäller avsnittet av bältespännarstatyn vilket gett lite reklam för vår förening.

Arne O. Olsson bidrar med Från frimärksimportör till frimärkshandlare, en text som med hjälp av bevarade kuvert och brevkort dokumenterar några av pionjärerna inom svensk frimärkshandel. Här saknas nog R. W. Lindhé i Göteborg men han omnämns i Arne Karlssons text i samband med Göteborgs Privata Lokalpost och bältespännarstatyn.

I en annan uppsats sammanfattar Jonas Hällström den enormt framgångsrika utställningen STOCKHOLMIA 2019. Den innehåller många fotografier som väcker starka minnen hos oss alla som besökte utställningen. SfB genomförde som bekant under två dagar en framgångsrik World Cinderella Stamp Congress och dessutom ett seminarium om bältespännarfilateli i SFF:s regi.

Slutligt skall nämnas att undertecknad bidrog med en uppsats som fått rubriken Kvinnligt i filatelin. Årsboken ingår i medlemskapet i Postmusei vänner. Det kostar 250:- per år och enklast blir man medlem genom att betala in avgiften till Plusgirokonto 1293-0. Bland övriga förmåner ingår gratis entré till Postmuseum och vänpriser på varor i museets butik.
Christer Brunström


Upp     Hem