SFF är aktiv på Facebook

Förbundet har en egen Facebooksida som under året har aktiverats. Vid årets slut hade sidan 221 gilla-markeringar. På sidan har vi under året lagt upp aktuell info samt genomfört kampanjer för medlemskap.

Det finns också en grupp ”Frimärken och Vykort” där medlemmar och andra kan diskutera frågor runt filateli och vykort. Gruppen hade vid årets slut 863 medlemmar och är därmed en av de största grupperna på Facebook i Sverige inom detta ämne.

Samlamera har under året startat en egen grupp ”Samlamera” för att kunna diskutera frågor runt Samlamera. Gruppen hade vid årets slut 168 medlemmar.

Läs på Facebook på (klickbart);
Sveriges Filatelist-Förbund
Frimärken och vykort
Samlamera

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic