SFF och Stockholmia 2019 överens om partnerskap

Stockholmia 2019 och SFF har idag undertecknat en överenskommelse som innebär att SFF blir Sveriges filatelistiska partner till utställningen. Överenskommelsen gäller hela den svenska filatelistiska marknaden och beskriver hur samarbetet ska gå till.
– Stockholmia 2019 vill skapa ett stort intresse för filateli och frimärkssamlandet I Sverige de närmaste åren. Att ha SFF som vår filatelistiska partner i Sveriges är avgörande för genomförandet av utställningen, säger Jonas Hällström, utställningschef.

Christer Karlsson får förbundsstyrelsens uppdrag som projektledare och kommer de närmaste tre åren driva SFFs interna projekt Stockholmia 2019. Projektets mål är att skapa ett intressant filatelistiskt program som vänder sig till de svenska filatelisterna. I uppdraget ingår också att informera och marknadsföra utställningen till de svenska frimärkssamlarna.

Christer som idag är sekreterare i förbundsstyrelsen får sällskap i gruppen för SFF-projektet Stockholmia 2019 av styrelsekollegorna Ivan Forsgren och Lars Haagen. Gruppen kommer förstärkas med fler personer med olika kompetenser inom skiftande områden. 

Förutom uppdraget som projektledare inom SFF kommer Christer också ingå i utställningsledningen för Stockholmia 2019. 

– Ett spännande uppdrag som jag ser fram emot att få sätta ingång med omgående. Mitt mål är att vi inom projektgruppen ska skapa ett attraktivt filatelistiskt program som kommer att locka många svenska samlare att besöka Stockholmia 2019, säger Christer.

SFF-projektet Stockholmia 2019 kommer kontinuerligt informera om sitt arbete på förbundets hemsida.

På Stockholmia 2019 egen webbsida finns redan idag mer information om den kommande utställningen. LÄNK 

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic