SFU utökade styrelsen

Ungdomsförbundet SFU, Sveriges Frimärksungdom, hade förbundsmöte i Växjö i helgen. Här redovisades de två gångna verksamhetsåren och riktlinjer drogs upp för det kommande.

Drygt 50 representanteter för klubbar runt om i landet var samlade. SFU hade vid årsskiftet 2153 medlemmar varav 189 är över 25 år.

Mötet beslutade att utöka styrelsen från fem till sju ledamöter. Hela den gamla styrelsen omvaldes: Christer Andersson, Trollhättan, ordförande, Bertil Eriksson, Tyresö, Siw Eriksson, Trollhättan, Gabriella Glennhag, Eksjö, Thomas Jonsson, Växjö, och Thomas Kärnehag, Karlstad. Nya i styrelsen blev Glenn Larsson från Svedala och Jesper Magnusson, Karlskrona. Suppleanter: Tim Eriksson, Trollhättan, och Irina Storborg, Solna.

Utställning i Skara
Efter mötesförhandlingarna indelades deltagarna i grupper för diskussion. Då framkom det att klubben i Skara, med stöd av vuxenföreningen, under mars nästa år planerar en nationell ungdomsutställning. Karlskronaklubben påminde om sommarens läger Mörtsjögården den 18–20 augusti. Lördagen avslutades med ett besök på glasbruket i Målerås.

Gösta Karlsson

Thomas Kärnehag, Christer Andersson och Tomas Jonsson packade i ramarkivet i Skilingaryd inför förbundsmötet.

Thomas Kärnehag, Christer Andersson och Tomas Jonsson packade i ramarkivet i Skilingaryd inför förbundsmötet.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic