Självlysande fladdermus från Åland

Den 5 juni kom den hemlighetsfulla fladdermusen ett frimärke från Åland Post som för första gången har självlysande effekt i mörker. Frimärket ingår i de nordiska postverkens frimärksserie Norden som avslutas år 2020 med frimärken som har däggdjur som tema.

Av de 13 fladdermusarter som påträffats i Finland har tio observerats på Åland. Den vanligaste arten är Nordfladdermusen (Eptesicus nilssonii) som förekommer över hela fasta Åland. Den trivs i halvöppna miljöer och verkar inte lika kräsen med sina jaktområden som övriga arter.

Vattenfladdermusen (Myotis daubentonii) är också relativt vanlig och jagar över öppna vattenytor nära stränder där det är skyddat och mörkt.

I en nyligen gjord inventering konstaterar man också att trollfladdermusen (Pipistrellus nathusii) verkar ha etablerat sig på Åland. Speciellt området kring Kastelholms slott och Sunds kyrka är viktig miljö för fladdermössen. Dock finns det ännu stora områden på Åland där fladdermöss inte kartlagts och man känner till få övervintringsplatser.

Bo Söderlund från Mariehamn debuterar som frimärkskonstnär med årets originella Norden-utgåva. I arbetet med frimärket var det viktig för honom att motivet hade en lokal anknytning:
– Jag funderade på kännetecknande inslag i omgivningen som kunde backa upp ett gäng fladdermöss i natten och bestämde mig för biblioteket. Det är en av de mest intressanta byggnaderna i hela stadsbilden, en som dessutom sticker ut i mörkret med sin lysande klocka, och jag tvekar aldrig för att slå ett slag för biblioteket som generell institution om tillfälle ges, säger Bo.

För att se de självlysande effekterna på frimärket behöver man ”ladda” frimärket med dagsljus eller konstgjort ljus. Gå sedan in i ett mörkt rum för att se delar av frimärket lysa upp. Ju mer det självlysande trycket ”laddas” med ljus desto starkare blir effekten.

Fakta om utgivningen
Utgivningsdatum: 5.6.2020
Upplaga; 90 000
Pris FDC: 1,80 €
Arkets storlek: 2 x 16 frimärken
Perforering: 13 per 2 cm
Tryckmetod: 4-färgsoffset + fluorescens
Tryckeri: Cartor Security Printing
Konstnär: Bo Söderlund
Valör: 1,00 €
Frimärkets storlek: 40 x 26 mm
Papper: 110 g/m2

Posta en kommentar