Sjökort visar historiskt viktig hamnö på Åland

Den 25 mars 2021 ger Åland Post ut ett frimärke på tema his-toriska kartor som ingår i de små europeiska postverkens frimärksserie Sepac. Det åländska bidraget visar ett sjökort från 1747 över Rödhamn, en ögrupp utanför Mariehamn som har tjänat som en skyddande hamn för sjöfarare under flera århundraden vid Ålands stora farled.

Drygt tio sjömil från Mariehamn ligger Rödhamn vid randen av Ålands hav och känd för alla sjöfarare som trafikerat farleden mellan Finland och Sverige. Skyd-dad från alla typer av väder med god lerbotten för bra ankarfäste har hamnen i århundraden varit en säker anhalt för galeaser, sumpar, jakter, svenska örlogsfar-tyg och ryska galärer innan de begav sig ut på öppet hav. I dag trängs fritidsbåtarna i dess hamn.

Rödhamn är egentligen namnet på själva hamnen, men står numera för hela ögruppen bestående av öarna Långö, Ljungskär, Gloskär och Rödö. På Rödö finns ruiner av ett förmodat sjöfararkapell från medeltiden. På Gloskär har det funnits en sjökrog från 1700-talet till tidigt 1900-tal, medan på Långö fanns en av Finlands första radiofyrar, verksam 1937–1970. På Långös högsta punkt står dessutom en lotsstuga som vittnar om att lotsar var stationerade på ön fram till 1928. Från Rödhamn hade man full kontroll över sjötrafiken.

Sjökortet på frimärket härstammar från 1747 och är ritat av svenske lotsofficeren Jonas Hahn (1703–1759) som utförde sjömätningar på Åland och i södra Fin-land. Sjömätningar förr utfördes främst för att kartlägga skärgården för flottans behov, upprätta farleder och hitta goda hamnar för krigsfartygen.

• Fakta om utgåvan
Utgåvans namn: Sepac – historiska kartor
Utgivningsdatum: 25 mars 2021
Original: Sveriges krigsarkiv, Sjökarteverket, Ålands skärgård 26 av Jonas Hahn
Formgivare: Julia Perander / Strax
Upplaga: 90 000
Valör: 4,00 euro
Pris förstadagsbrev: 5,00 euro
Frimärksstorlek: 35 x 35 millimeter
Arkstorlek: 2 x 15 frimärken
Papper: 110 gram/kvadratmeter
Perforering: 13 per två centimeter
Tryckmetod: Fyrfärgsoffset
Tryckeri: Cartor Security Printing

Posta en kommentar