Skara Filatelistförening

Grundad 11 februari 1942

 

Välkommen till Skara 

Skara Filatelistförening

Info: Gösta Karlsson 070–32 18 500

Mötesprogrammet, våren 2019 – ett samarbete med Studiefrämjandet

 • 11/9
 • 2/10
 • 23/10
 • 13/11
 • 4/12

Lokal: Frejan kl 18.30

Auktion vid varje möte, liksom kaffe.

Evenemang:

 • 23-25 augusti Nordia i Sarpsborg i Norge

 

Ungdom

Välkommen till ännu en säsong med intressanta program.

På varje möte styckar och säljer vi från flera sterbhussamlingar.

Kontakt:  Gösta Karlsson 0511–12891, 070–321 85 00 eller Thomas Edström 073–4012451

Föreningen har ett omfattande bibliotek med kataloger och handböcker. Detta, liksom cirkulationsverksamheten, sköts av Alf Andersson.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet

Styrelse

 • Ordförande:  Bengt Weidow, Frejgatan 11, 532 33 Skara.
 • Vice ordförande: Thomas Edström, Oxbacksgatan 17, 532 35 Skara Tel. 0511–375606
 • Sekreterare: Kenneth Wileniua
 • Kassör: Vakant
 • Ledamot: Jan Olof Jansson. Tel. 073–853 6717
 • Suppleant: Göran Ivarsson
 • Suppleant: Kent Brage

Revisorer: Kjell Broberg och Hasse Fredén
Revisorssuppleant: Stig Olsson

Ungdomskommitté: Styrelsen

Skara Filatelistförening
c/o Gösta Karlsson
Tullportagatan 1
532 30 Skara

Föreningens Postgiro: 28 85 09–3

Bank: Nordea. Kontonummer: 30344545989

Vår gamla sida finns här. (sidan kommer att försvinna)

 Äldre information nedan

 

70-årsfirande i Skara!

Den 11 februari 1942 bildades Skara Filatelistförening. Initiativtagare var stadsläkaren Sven Eldh. Föreningens förste ordförande var sotaremästare H J Schmidt.

Under de 70 åren har föreningen bedrivit en synnerligen aktiv verksamhet med bland annat två stora nationella utställningar och en specialutställning Skara i Posten på Posmuseum i Stockholm och vi Västergötlands museum.

I föreningen har genom åren funnits flera medlemmar, som nått framgångar på utställningar. I föreningen finns samlare av alla kategorier och konstateras kan att på senare år har även tillkommit vykortsamlare.

Under 1970-talet upplevde föreningen sin storhetstid med närmare 100 medlemmar. En lång rad offentliga arrangemang stod på programmet och då bland andra SCAREX 76, föreningens första nationella utställning. Denna följdes 1988 av SCAREX 88, som anordnades i samband med Skara stads 1000-årsfirande.

Föreningen har genom åren varit värd för förbundets kongress vid två tillfällen.

Medlemsantalet i dag är 42 varav ett 20-tal deltar regelbundet i mötesverksamheten.

Lennart Asplund är föreningens hedersmedlem. Han var dess ordförande åren 1976 till 2000 och har genom åren varit något av ”föreningens motor”.

70-årsjubiléet firades med en klubbutställning på Gamla Biblioteket den 12–14 oktober 2012.

Här finns information om minnespoststämpeln.

• Artikel om försäkringsfrågor vid septembermötet 2013

Drivs av Wordpress, av Cynatic