Skilling Banco ”Studsbrev” på auktion i Malmö

Den 28–29 mars håller Postiljonen internationell vårauktion vilket är starten på en händelserik filatelistisk säsong med  ”Malmö 3rd International Philatelic Summit” och raritetsauktionen  Treasure Hunt # 4 som avslutande höjdpunkter i april.

Vårauktionen startar med den andra delen av William Benfields guldmedaljsamling ”danska provtryck och förslagsritningar”, bland flera mycket intressanta objekt finns bland annat ett färgprovtryck av en 4 skilling från 1854 års utgåva, graverat av Josian Bunzen. Provet som är tryckt på ett miniark har utropspriset 3 000 Euro. Danmark fortsätter sedan med den avslutande delen av ”Dania” samlingen, en specialsamling med enbart 2 RBS. Här finner man en mycket vacker, postfrisk 2 RBS Ferslew med tryckfelet ”spetsigt fottryck”. Detta är det enda kända felfria exemplaret med originalgummi och utgångspriset är 3 000 Euro .

Auktionen fortsätter med de övriga nordiska länderna och på den finska avdelningen finns ett mycket vackert brev till Danmark från 1875 frankerat med 32 penni. På baksidan av brevet finns transitstämpel från St. Petersburg samt ankomststämpel Köpenhamn. Utropspriset är 6 000 Euro.

Den svenska avdelningen innehåller många fina Skilling Banco-objekt. Ett exempel är ett intressant brev skickat från Sverige till London med två 6 Skilling Banco samt en 24 Skilling Banco. Brevet har sedan omdirigerats till Hastings och där försetts med en röd 1 penny. Brevet har vacker ”Götheborg 11.9 1858” stämpel där siffran i månaden är upp och ner. Brevet sändes i juni och inte september vilket man vet då en ny uppsättning frimärken gavs ut den 1 juli 1858. De engelska ankomststämplarna bekräftar även detta. Brevet är det enda omdirigerade Skilling Banco-brev man känner till samt det enda kända brevet med kombinationen Skilling Banco och utländskt frimärke. Brevet ingick tidigare i en samling som blev Grand Prix-belönad på Stockholmia 1955. Utropspriset är 50 000 Euro.

På den utländska delen finns det ett stort utbud av Folkrepubliken Kina med både singelobjekt som ”Monkey” från 1980, ”Mei Lanfang” 1962 i postfriskt miniblock med utropspris 10 000 Euro samt en uppsättning av åtta otandade ”Mei Lanfang”. Det finns även flera samlingar som innehåller många ovanliga och intressanta block och strips, t.ex. ”Mao’s Poems” 1997, ”Year of the Monkey” 1980, ”Peony” 1964, otandad ”Panda” samt mycket, mycket mer.

Det finns även många andra spännande utrop på den utländska avdelningen, t.ex. från Portugals förstautgåva ett mycket fräscht exemplar av 100 Reis drottningen Maria med utropspris 10 000 Euro. Spanien är bl.a. representerat med ett spännande färgfeltryck, ett 9-block av 1 Reales där mittmärket felaktigt är en 2 Reales. Detta berömda feltryck har ett utropspris på 4 000 Euro.

Auktionen innehåller även ett stort utbud av samlingar från bland annat Labuan, Peru, Schweiz, Tyskland, Österrike samt även en stor guldmedaljsamling Åland med utropspriset 20 000 Euro.

Posta en kommentar