Studiecirkel om svenska bandmärken i Karlskrona

Under vårterminen har Karlskrona Filatelistklubb anordnat en studiecirkel i ämnet Svenska bandmärken 1920–1936. Under sex kvällar har sju medlemmar under ledning av Stephan Galler ägnat ett fördjupat studium av ett antal olika bandmärken. Varje deltagare bidrog med eget material i olika mängd. Detta innebar att det fanns ett stort antal märken att botanisera ibland.

Cirkeln började med att studera frimärkspapperet och de olika papperssorter som förekommer. Detta gjordes med Lejonmärkena som grund: 5, 10, 25 och 30 öre med dess olika varianter i tryck och färgnyanser.

Vid de fortsatta träffarna fördjupade vi oss i Gustaf V en face, Gustaf II Adolf och Gustaf Wasa-märkena samt Postemblem 35, 40, 45, 60 och 80 öre.

I och med att vi kunde ha ett stort sortiment av märken att arbeta med blev det mycket lättare att kunna jämföra papper, varianter och färgnyanser och klassificera våra märken på ett mycket säkrare sätt än när man sitter själv. Vår ambition är att bygga upp en samlingslikare på sikt.

Det studiematerial vi använder i cirkeln är artiklar ur SFT ”Svenska bandmärken 1920–1936” författade av Bo Dahlner. Ett enastående bra material utan vilket vi inte kunnat bemästra denna komplicerade värld. En stor eloge till SFF!

Alla deltagarna har blivit mer kunniga och medvetenheten har ökat.

Stellan Andersson, Karlskrona Filatelistklubb

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Ingeman Jönsson skriver:

    Tack Stellan för artikeln och tack Per för införandet. I höst fortsätter vi förhoppningsvis med det som finns kvar att studera, och det räcker nog även till ytterligare en våromgång.