Styrelsen behandlar frågan om kongressen

På fredag den 27 mars har förbundsstyrelsen möte för att försöka finns ett bra sätt att genomföra en kongress i närtid eller senare i år. Den planerade i Värnamo i april har dessvärre fått ställas in på grund av risk med coronasmitta.

Styrelsen diskuterar just nu tänkbara lösningar och hoppas att man redan den 27 mars kan fatta ett beslut. Annars får man ta upp frågan igen för förnyad diskussion.

SFF:s styrelse. Från vänster: Jan Palmén, Lars Haagen, Ulf Nilsson, Ivan Forsgren, Ulf Blomquist, Leif Ledmyr och Bo Dahlner.

Posta en kommentar