Styrelsen diskuterade motioner

I dag har förbundsstyrelsen haft telefonmöte och det diskuterades framför allt frågor kring kommande kongress.
Alla sju inkomna motioner behandlades och styrelsen kommer att avge sina yttrande och förslag till beslut.
Det noterades även att inbjudan till kongressen väntas blir sänd till föreningarna inom ett par veckor men före dess kommer den här på hemsidan.
Handlingarna till kongressen ska vara utskickad senast en månad före kongressen.

• Bokslutet
Förberedelser pågår för årsbokslutet och i januari ska kassören Ivan Forsgren och Jan Palmén göra en sammanställning tillsammans med Jeanette Aronsson på kansliet.

• Flera rapporter
Det var en rad rapporter från bland annat kansliet, Filatelisten och Fepa-kongressen (Europeiska Filatelistförbundet). Därtill antogs en jurylista för 2020.
Ett justerat protokoll presenteras här på hemsidan men först om någon vecka.
Nästa styrelsemöte blir även det per telefon och datum är 31 januari.

Posta en kommentar