Styrelsen finns på mässor…

Vill du träffa någon i styrelsen? Vi vill gärna träffa dig!
Under hösten kommer någon i styrelsen att närvara på ett antal evenemang runtom i Sverige, ibland i en monter och ibland på annat sätt. Då har du möjlighet att prata med oss, ställa frågor, framföra synpunkter och idéer. Planen finns på förbundets hemsida under menyvalet Kalender/styrelsen besöker.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic