Svensk motion behandlad på FEPA-kongressen

Vid det europeiska förbundets kongress den 28 maj behandlades en motion från SFF om att gå tillbaka till det gamla reglementet för Open.

Peter Nordin förklarade motionen och skälen för den. I Sverige har vi problem med utvärderingen av exponat i Open när man använder FIP-reglerna. Sverige föreslog att man skulle ändra till tidigare FEPA-regler. 

Det fanns många talare i ämnet: Heloise Mitchel, Pedro Vaz Pereira, José Ramón Moreno, Birthe King och Nicos Rangos. Det uttrycktes att i de flesta länder var bedömningen av Open mycket likadan när man använder båda poängsystemen.

Därefter föreslog Jan Cees Van Duin att vi skulle fortsätta med de befintliga FIP-reglerna men ta hänsyn till den svenska motionen för att försöka harmonisera koncepten vid utvärderingen. Denna kommentar från Van Duin godkändes enhälligt.

Man kan säga att det blev nej till motionen men ska beakta den.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic