Svenskarna e-handlade för 32 % mer på en månad

E-handeln växte med 16 % under första kvartalet 2020. Sett till konsumenternas självuppskattade konsumtion så ökade e-handeln med 32 % från februari till mars, ett resultat av coronavirusets spridning.

För första gången i E-barometerns historia är skönhet och hälsa störst, sett till andel konsumenter. Det visar Postnords rapport E-barometern kvartal 1.

Coronavirusets spridning har lett till ökad e-handel. Under mars månad var det 73 % av svenskarna som e-handlade, jämfört med 70 % i genomsnitt under hela kvartalet. Apoteksvaror och dagligvaror är de produktkategorier som växt i särklass mest under kvartalet, med + 37 % respektive + 27 %. En stor del av den tillväxten kom under mars månad.

Man kan förmoda att även e-handeln ökade inom filateli och vykort då det varit tunt med föreningsverksamhet, mässor och utställningar.

– Det är väldigt tydligt att svenskarnas e-handelskonsumtion har ökat kraftigt under pandemin. Det är tydligast för dagligvaror och apoteksvaror men tendensen tycks finnas i stort sett i alla produktkategorier. Vi spenderar betydligt mer tid hemma och undviker fysiska butiker. Så även om konsumtionen totalt sett går ner så växer e-handeln, säger Carl-Fredrik Teder, analytiker för detaljhandel på Postnord.

Mer än hälften av e-handelsföretagen (53 %) uppgav att coronapandemin lett till att nya konsumentgrupper tillkommit, och andelen äldre konsumenter (65–79 år) som e-handlat under kvartalet har ökat kraftigt jämfört med föregående år (från 54 % till 64 %).

– Många äldre konsumenter som annars inte brukar handla på nätet har nu upplevt ett större behov, eftersom man tvingas undvika fysiska butiker. Förhoppningsvis har det varit en positiv upplevelse och något som kan underlätta vardagen för den här konsumentgruppen även efter corona, säger Carl-Fredrik Teder.

Om man nu kan säga att det är positivt att e-handla i stället för att besöka butiker och få sociala kontakter.

För första gången i E-barometerns historia är skönhet och hälsa (där apoteksvaror räknas in) den kategori som flest konsumenter uppgett att de handlat från (39 % av de e-handlande konsumenterna), följt av den före detta ettan kläder och skor (34 %).

Några utvalda siffror från rapporten:

E-handeln växte med 1 6% under första kvartalet och en stor del av tillväxten kom under mars månad.
Starkast tillväxt under kvartalet hade apoteksvaror (+ 37 %), följt av dagligvaror (+ 27 %).
I genomsnitt 70 % av svenskarna e-handlade under det första kvartalet och hela 73% under mars månad.
Skönhet och hälsa (där apoteksvaror ingår) var för första gången den produktkategori där flest konsumenter hade handlat (39 % av de e-handlade konsumenterna, följt av kläder och skor (34 %).
Tyskland var det land utanför Sverige som flest konsumenter hade handlat från (32 % av de utlandshandlande svenskarna), följt av Storbritannien (24 %).

Posta en kommentar