Svenskarna köper tre av tio julklappar på nätet

Sveriges konsumenter uppskattar att de kommer att handla julklappar för cirka 20 miljarder kronor i år, varav 6,2 miljarder kronor via e-handel. Det innebär att ungefär tre av tio julklappar kommer att inhandlas via internet i år och det blir försändelser med eller oftast utan frimärken som når kunderna.

Siffran 6,2 miljarder kommer från Postnords julprognos, som är baserad på kommande e-barometern för tredje kvartalet 2016.

Förra året e-handlade svenska konsumenter julklappar för fem miljarder kronor. I år spås alltså denna siffra öka med hela 24 procent. Det främsta skälet till att e-handeln tar marknadsandelar under julhandeln är tack vare bekvämligheten och enkelheten. De yngre konsumenterna (18–29 år) planerar att köpa drygt 40 procent av sina julklappar på nätet, medan den äldre generationen (65–79 år) planerar att göra cirka tio procent av sina julklappsinköp online. Böcker är den givna julklappen följt av kläder och leksaker. Hur stor del som handlar om frimärken och vykort framgår inte…

Enligt undersökningen planerar var femte konsument att handla flertalet av sina julklappar redan före den 1 december. Bland dem som ska e-handla julklappar är andelen ännu större; cirka fyra av tio ska e-handla julklapparna före december. En bidragande anledning kan vara shoppingfenomen som ”svart fredag”. I år kommer cirka hälften av e-handelsföretagen i Sverige att genomföra aktiviteter i samband med svart fredag, en markant ökning från 2015 då cirka 30 procent satsade på dagen. I USA är fenomenet etablerat sedan många år tillbaka och infaller i samband med tacksägelsehelgen. Den yngre generationen är snabbare att haka på det nya shoppingfenomenet och planerar i större utsträckning att fynda under denna dag.

När allt fler handlar julklappar på nätet blir det allt viktigare att logistiken fungerar. Paketvolymerna väntas öka kraftigt i år och Postnord stärker därför upp alla delar av verksamheten, allt från effektiviteten på terminalerna till leveranserna till butikerna och till slutkund. Det kommer att bli högt tryck både hos ombuden och på hemleveranserna och för att möta det ökade trycket har Postnord anslutit fler postombud, öppnat flera nya utlämningsställen och stärkt kapaciteten hos de befintliga servicepunkterna så att de kan serva flera kunder parallellt.

– Julen är vår mest intensiva period under året, precis som för detaljhandeln och deras kunder. Vi levererar alla möjliga julklappar till svenska folket, allt från det som handlas på nätet från Sverige och från övriga världen till de julklappar som handlas i butikerna, och vi försöker förbereda oss noggrant för årets största shoppingperiod, säger Carin Blom.

Om e-barometern
E-barometern bygger på information som samlats in från företag mellan 4–21 oktober 2016. 369 företag deltog i undersökningen.

En konsumentundersökning genomfördes i oktober 2016 med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18–79 år med hjälp av TNS SIFOs webbpanel. Sammanlagt deltog 3 001 svarande i undersökningen.

Då det är en webbundersökning är resultaten representativa för de 95 procent av befolkningen som har tillgång till internet.

Posta en kommentar