Sverige fortsatt i topp i e-handelsmarknaden i Norden

Nu sammanfattar Postnord e-handelns utveckling i Norden under 2019 i en ny rapport. Totalt har den nordiska befolkningen e-handlat för 243 miljarder kronor, enligt konsumenternas egna uppskattningar. Hur mycket som rör filateli framgår inte.

Rapporten är baserad på svar från över 85 000 personer i Norden och undersöker utveckling samt skillnader i konsumenternas beteenden mellan länderna. Sverige ligger i toppen för e-handelsbranschen, med 70 procent av befolkningen som regelbundet e-handlar. Sett till produktkategori är det kläder och skor som flest konsumenter e-handlar, oavsett var i Norden man bor.

– Men Sverige sticker ut i antal köp i kategorin Skönhet och hälsa, vilket vi sett är en kraftigt växande delbransch även i andra undersökningar. Det är en betydligt bredare konsumentgrupp som handlar skönhet i Sverige, både sett till ålder och kön, säger Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker, Postnord Sverige

Boende i Finland handlar mer från utlandet på regelbunden basis jämfört med de nordiska grannarna. Finland är också det land där flest fått sin vara levererad till en paketautomat (13 %) följt av Danmark (11 %). Flest konsumenter i Sverige har valt en hållbar leverans framför andra leveransalternativ, följt av Danmark.

– Att leveransvalen ser olika ut mellan de nordiska länderna beror delvis också på vilken infrastruktur som finns, där Finland och Danmark varit tidigare med att implementera paketboxar. Men leveranssättet är på stark frammarsch även i Sverige, säger Arne Andersson, e-handelsexpert, Postnord Sverige

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic