Sveriges nationaldag – Svenska flaggans dag

Trots att vi nu firar Sveriges nationaldag den 6 juni så har inte den svensk flaggan förekommit så många gånger som motiv på frimärken.

På Wikipedia står följande:
Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag firas den 6 juni varje år och är en helgdag i Sverige. Tidigare firades 6 juni enbart som “svenska flaggans dag” och det var först 1983 som dagen även fick status som nationaldag. Sedan 1996 är nationaldagen en salutdag, och från och med 2005 är nationaldagen även en helgdag.

Nationaldagen firas dels till minne av att Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni 1523, då Sverige åter blev ett fritt rike och bröt Kalmarunionen, dels till minne av att 1809 års regeringsform (som gällde fram till 1974 års regeringsform) skrevs under den 6 juni 1809.

Sveriges flagga är en korsflagga med ett gult kors på blå botten. Till formen liknar den de övriga nordiska ländernas flaggor och modellen tros vara inspirerad av Dannebrogen (den danska flaggan), som är den tidigast belagda av flaggorna i norden (och den äldsta nu använda nationalflaggan i världen). Korset symboliserar kristendomen medan färgernas exakta ursprung är mer oklart. Blått och gult (som representation för guld) förekom dock tidigt i heraldiska symboler för Sverige, som till exempel vapnet tre kronor, och var överlag vanliga i den medeltida heraldiken.
De första riktiga beläggen för flaggan är från 1500-talet och den första officiella beskrivningen finns i ett kungligt brev från 19 april 1562, där det sägs att den ska ha “gult udi korssvijs fördeelt påå blott”. Denna flagga verkar huvudsakligen ha använts som “kungsflagga”, “kronoflagga” eller örlogsflagga, och var som sådan till en början försedd med två “tungor” eller “spetsar”.

Svenska flaggan på frimärken
Trots att vi nu firar Sveriges nationaldag den 6 juni så har inte den svensk flaggan förekommit så många gånger som motiv på frimärken.

Posta en kommentar