Systemfel vid utskick av avier för påminnelser

Vid utskick av betalningspåminnelser om medlemskap 2021 har vi nu upptäckt ett systemfel. De medlemmar som har betalat medlemskap kan bortse från denna påminnelse. Med vänlig hälsning, SFF-kansliet

Posta en kommentar