Ändring i annonspusslet

Bild D i senaste annonspusslet i SFF Filatelisten finns inte längre finns kvar på auktionshuset David Feldmans hemsida och svaret på den bilden utgår. Vi förlänger svarstiden från den 13 september till den 17 september.