Coronaviruset ställer till det

Coronaviruset kan göra att även frimärksevenemang runt om i världen ställs in. Lodon 2020 informerar på sin hemsida om coronaviruset. Det anges att man nog följer utvecklingen men just nu ser man inga som helst problem. Utställningen ska gå av stapeln som planerat i början av maj 2020.

Drivs av Wordpress, av Cynatic