Fråga 3: När utgavs detta frimärke?

Dominica är ett litet land, tidigare brittiskt, som under långa perioder haft en fin utgivningspolitik. Dagens fråga: Vilket år gavs frimärket ut?

Läs mer
Drivs av Wordpress, av Cynatic