Varnar för falsk stämpel

Det saluförs frimärken som är poststämplade med en falsk stämpel.

Någon har låtit tillverka en egen privat poststämpel Stockholm Postnord och börjat stämpla upp postfriska block 30 år bakåt i tiden.

Stämpeln har samma diameter som dagens filatelistämplar som är 25 mm. Postnords gummistämplar normalstämpel 64 som i dag användes är 2–3 mm större i diameter. Postnord som företag bildades den 24 juni 2009.

Dessa stämplar erbjudes på sajten Tradera till mycket höga priser. Det är inte samma typsnitt på stämplarna. Det är även skillnad på siffrornas utförande, både 0:orna och 9:orna är inte som originalstämpeln .

Stockholmsstämpeln 2016–3–19 som vi visar är äkta och finns på Postnord i Stockholm samt hos Sfu Stockholm.

Frimärksblocket med hundmotiven har falska stämpar (privat framtagna stämplar?). Postnord fanns inte som bolag år 1989. Häftet saluförs på Tradera och kommer ursprungligen från ett häftespaket från ett nordiskt frimärksföretag.

Hans-Ove Aldenbrink och Nils Ivar Johansson